เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

0926295954

Travel License : 11/05662

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี Busan My Love ชมดอกซากุระ 5วัน 3คืน (BX)

ทัวร์เกาหลี Busan My Love ชมดอกซากุระ 5วัน 3คืน (BX)

ทัวร์เกาหลี Busan My Love ชมดอกซากุระ 5วัน 3คืน (BX)

รหัสทัวร์

KR_BX00019

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

21 มี.ค. 67 - 04 เม.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

19,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Busan

มี.ค. 67

19,999฿

21-25

19,999฿

22-26

19,999฿

23-27

19,999฿

24-28

19,999฿

25-29

19,999฿

26-30

20,999฿

27-31

20,990฿

28-01เม.ย.

19,999฿

29-02เม.ย.

19,999฿

30-03เม.ย.

19,999฿

31-04เม.ย.

เม.ย. 67

20,999฿

01-05

20,999฿

02-06

21,990฿

03-07

22,999฿

04-08

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67

19,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

22 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67

19,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

23 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67

19,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

24 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67

19,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

25 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67

19,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

26 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67

19,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

27 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

20,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

28 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 67

20,990

-

-

5,000

5,900

8,900

25

29 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 67

19,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

30 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 67

19,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

31 มี.ค. 67 - 04 เม.ย. 67

19,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

01 เม.ย. 67 - 05 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

02 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

03 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67

21,990

-

-

5,000

5,900

8,900

25

04 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67

22,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินกิมแฮ (ปูซาน ) – ร่วมเทศกาลชมดอกซากุระ ณ เมืองจินแฮ“ เทศกาลชมดอกซากุระชื่อดัง 1 ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ” – พาท่านไป เช็คอินแลนด์มาร์คดัง “ซานโตรินีปูซาน” หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ซองโด สกายวอร์ค ( ไม่รวมค่าเคเบิลคาร์ ) – ถ่ายรูปสวยๆ ณ ชายหาดควังอัลลี

Day : 3

ไฮไลท์!! พาท่านนั่งรถไฟมินิ “สกาย แคปซูล” ( SKY CAPSULE ) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – วัดริมทะเลชื่อดัง “ วัดแฮดง ยงกุงซา ” สุดฮิป!! คาเฟ่ริมทะเล CORALANI CAFE - ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เดินเล่นตลาดแฮอุนแด (HAEUNDAE MARKET) – ถ่ายรูปกับ THE BAY 101

Day : 4

ถ่ายรูปกับดอกซากุระบาน ณ สวนสาธารณะ “อนชอนชอน” - โสมเกาหลี น้ำมันสนเข็มแดง – ฮ็อกเก็ตนามู – ดิวตี้ฟรี – ถ่ายรูปกับปูซาน ทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง (ตลาดช้อปปิ้งชื่อดังของปูซาน ) - เดินเล่นตลาดปลาจากัลชี

Day : 5

อุทยานแทจงแด (TAEJONGDAE PARK) - ซอมยอน ช้อปปิ้งสตรีท - ร้านละลายเงินวอน – สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง