เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

0926295954

Travel License : 11/05662

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี Busan Lover ซัมเมอร์นี้ ไปเที่ยวปูซานกัน 5วัน 3คืน (BX)

ทัวร์เกาหลี Busan Lover ซัมเมอร์นี้ ไปเที่ยวปูซานกัน 5วัน 3คืน (BX)

ทัวร์เกาหลี Busan Lover ซัมเมอร์นี้ ไปเที่ยวปูซานกัน 5วัน 3คืน (BX)

รหัสทัวร์

KR_BX00021

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

17 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

18,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Busan

เม.ย. 67

20,999฿

17-21

20,999฿

18-22

20,999฿

19-23

20,999฿

21-25

20,999฿

22-26

20,999฿

23-27

20,999฿

25-29

20,999฿

26-30

20,999฿

27-01พ.ค.

20,999฿

28-02พ.ค.

20,999฿

29-03พ.ค.

20,999฿

30-04พ.ค.

พ.ค. 67

22,999฿

02-06

22,999฿

03-07

20,999฿

04-08

19,999฿

05-09

19,999฿

06-10

19,999฿

07-11

19,999฿

09-13

19,999฿

10-14

19,999฿

11-15

19,999฿

12-16

19,999฿

13-17

19,999฿

14-18

19,999฿

16-20

19,999฿

17-21

19,999฿

18-22

19,999฿

19-23

19,999฿

20-24

19,999฿

21-25

19,999฿

23-27

19,999฿

24-28

19,999฿

25-29

19,999฿

26-30

19,999฿

27-31

19,999฿

28-01มิ.ย.

19,999฿

30-03มิ.ย.

19,999฿

31-04มิ.ย.

มิ.ย. 67

18,999฿

01-05

18,999฿

02-06

18,999฿

03-07

18,999฿

04-08

18,999฿

06-10

18,999฿

07-11

18,999฿

08-12

18,999฿

09-13

18,999฿

10-14

18,999฿

11-15

18,999฿

13-17

18,999฿

14-18

18,999฿

15-19

18,999฿

16-20

18,999฿

17-21

18,999฿

18-22

18,999฿

21-25

18,999฿

22-26

18,999฿

23-27

18,999฿

24-28

18,999฿

25-29

18,999฿

27-01ก.ค.

18,999฿

28-02ก.ค.

18,999฿

29-03ก.ค.

18,999฿

30-04ก.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

22 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

23 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

25 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

26 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

27 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

28 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

29 เม.ย. 67 - 03 พ.ค. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

30 เม.ย. 67 - 04 พ.ค. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

02 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67

22,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

03 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67

22,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

04 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

05 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

06 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

07 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

09 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

10 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

11 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

12 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

13 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

14 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

16 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

17 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

18 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

19 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

20 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

21 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

24 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

25 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

26 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

27 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

28 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

30 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

31 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

01 มิ.ย. 67 - 05 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

02 มิ.ย. 67 - 06 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

03 มิ.ย. 67 - 07 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

04 มิ.ย. 67 - 08 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

06 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

07 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

08 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

09 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

10 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

11 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

13 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

15 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

16 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

17 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

18 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

22 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

23 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

24 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

27 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

28 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

29 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

30 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินกิมแฮ – เดินเล่น และถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คเมืองปูซาน “หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน” - ชมวิวทะเลสวยๆ ณ ซองโด สกายวอร์ค – เดินเล่นตลาดแฮอุนแด (HAEUNDAE MARKET) - ชมวิวตึกสูงๆ สวยงามในยามค่ำคืน “ THE BAY 101”- เข้าสู่ที่พัก

Day : 3

ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – แวะเช็คอิน!! คาเฟ่ริมทะเล CORALANI CAFE – ไหว้พระขอพรวัดริมทะเลชื่อดัง “ วัดแฮดง ยงกุงซา ” – ช้อปปิ้งแบรนด์เนมลดราคา 20 – 80% @ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – สะพานควังอัล

Day : 4

โสมเกาหลี – น้ำมันสนเข็มแดง – ฮ็อกเก็ตนามู – พิเศษ!! นำท่านไปนั่งรถไฟปุ๊กปิ๊ก “สกาย แคปซูล” - ซองซาโพ สกายวอร์ค (CHEONGSAPO SKYWALK) - ดิวตี้ฟรี – ถ่ายรูปกับปูซาน ทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง (ตลาดช้อปปิ้งชื่อดังของปูซาน ) – เดินเล่นตลาดปลาจากัลชี - เข้าสู่ที่พัก

Day : 5

โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - อุทยานแทจงแด (TAEJONGDAE PARK) - ซอมยอน ช้อปปิ้งสตรีท - ร้านละลายเงินวอน – สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 121 ครั้ง