เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

0926295954

Travel License : 11/05662

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี Korea Lover หนีร้อน ไปหารักที่เกาหลี 5วัน 3คืน (BX)

ทัวร์เกาหลี Korea Lover หนีร้อน ไปหารักที่เกาหลี 5วัน 3คืน (BX)

ทัวร์เกาหลี Korea Lover หนีร้อน ไปหารักที่เกาหลี 5วัน 3คืน (BX)

รหัสทัวร์

KR_BX00022

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

20 มิ.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

16,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Busan

ก.ค. 67

17,999฿

01-05

17,999฿

02-06

17,999฿

03-07

17,999฿

05-09

17,999฿

06-10

17,999฿

07-11

17,999฿

08-12

17,999฿

09-13

17,999฿

10-14

17,999฿

12-16

17,999฿

13-17

17,999฿

14-18

16,999฿

15-19

16,999฿

16-20

16,999฿

17-21

16,999฿

18-22

16,999฿

19-23

16,999฿

20-24

16,999฿

21-25

16,999฿

22-26

17,999฿

23-27

16,999฿

24-28

16,999฿

25-29

16,999฿

26-30

16,999฿

27-31

16,999฿

28-01ส.ค.

16,999฿

29-02ส.ค.

16,999฿

30-03ส.ค.

ส.ค. 67

17,999฿

01-05

17,999฿

03-07

17,999฿

04-08

17,999฿

05-09

17,999฿

06-10

17,999฿

07-11

17,999฿

09-13

16,999฿

10-14

16,999฿

11-15

16,999฿

12-16

16,999฿

13-17

16,999฿

14-18

16,999฿

15-19

16,999฿

17-21

16,999฿

18-22

16,999฿

19-23

16,999฿

20-24

16,999฿

21-25

16,999฿

23-27

16,999฿

24-28

16,999฿

25-29

16,999฿

26-30

16,999฿

27-31

16,999฿

28-01ก.ย.

16,999฿

31-04ก.ย.

ก.ย. 67

16,999฿

01-05

16,999฿

02-06

16,999฿

03-07

16,999฿

04-08

16,999฿

06-10

16,999฿

07-11

16,999฿

08-12

16,999฿

09-13

16,999฿

10-14

16,999฿

11-15

16,999฿

12-16

16,999฿

14-18

16,999฿

15-19

16,999฿

16-20

16,999฿

17-21

16,999฿

18-22

16,999฿

20-24

16,999฿

21-25

16,999฿

22-26

16,999฿

23-27

16,999฿

24-28

16,999฿

25-29

16,999฿

26-30

16,999฿

28-02ต.ค.

16,999฿

29-03ต.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

22 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

23 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

28 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

29 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

30 ก.ค. 67 - 03 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

03 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

04 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

05 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

-

06 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

17,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

11 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

12 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

13 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

17 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

18 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

19 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

20 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

31 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

01 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

02 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

03 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

-

07 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

08 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

09 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

10 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

15 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

16 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

23 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

24 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

28 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

29 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67

16,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินอินชอน – พาท่านไปเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่!! ของเมืองซูวอน “ ห้องสมุดสุดอลังการ STARFIELD SUWON ” – ถ่ายรูปกับป้อมฮวาซองที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซูวอน - จิบกาแฟเบาๆ ชมวิวเมืองซูวอน ณ คาเฟ่ “ CAFE PALETSCENT” - ถ่ายรูปกับหอคอยโซลทาวเวอร์ - เข้าสู่ที่พัก

Day : 3

ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย ) + ใส่ชุดฮันบก ไฮไลท์!! เดินเล่นตลาดชื่อดัง ชิมอาหารเกาหลีต้นตำรับ “ตลาดควางจัง ” ถ่ายรูปกับมหาลัยชื่อดัง “มหาลัยอีฮวา” - อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด – เข้าสู่ที่พัก

Day : 4

โสมเกาหลี + ฮ็อกเก็ตนามู – ถ่ายรูปกับพระราชวังเคียงบกกุง (พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล ) – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งตลาดสตรีทฟู้ด ชื่อดังของเกาหลี “ตลาดเมียงดง”

Day : 5

น้ำมันสนเข็มแดง – ชมโรงงานพลอยอเมทิส – แวะซื้อของฝากร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 381 ครั้ง