เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

0926295954

Travel License : 11/05662

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี SAKURA LOVE 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี SAKURA LOVE 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี SAKURA LOVE 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

KR_BX00018

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

26 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

19,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Busan

มี.ค. 67

19,999฿

26-30

20,999฿

27-31

20,999฿

28-01เม.ย.

20,999฿

29-02เม.ย.

19,999฿

30-03เม.ย.

19,999฿

31-04เม.ย.

เม.ย. 67

20,999฿

01-05

21,999฿

02-06

22,999฿

03-07

23,999฿

04-08

23,999฿

05-09

22,999฿

06-10

21,999฿

07-11

21,999฿

08-12

23,999฿

09-13

25,999฿

10-14

27,999฿

11-15

28,999฿

12-16

27,999฿

13-17

25,999฿

14-18

23,999฿

15-19

21,999฿

16-20

20,999฿

17-21

20,999฿

18-22

20,999฿

19-23

20,999฿

20-24

20,999฿

21-25

20,999฿

22-26

20,999฿

23-27

20,999฿

24-28

20,999฿

25-29

20,999฿

26-30

20,999฿

27-01พ.ค.

20,999฿

28-02พ.ค.

20,999฿

29-03พ.ค.

21,999฿

30-04พ.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

27 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

28 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

29 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

30 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

31 มี.ค. 67 - 04 เม.ย. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

01 เม.ย. 67 - 05 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

02 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 67

21,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

03 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67

22,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

04 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67

23,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

05 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 67

23,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

06 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67

22,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

07 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67

21,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

08 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67

21,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

09 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67

23,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

10 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67

25,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

11 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67

27,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

12 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67

28,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

13 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67

27,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

14 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67

25,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

15 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67

23,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

16 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67

21,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

17 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

18 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

19 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

20 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

21 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

22 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

23 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

24 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

25 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

26 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

27 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

28 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

29 เม.ย. 67 - 03 พ.ค. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

30 เม.ย. 67 - 04 พ.ค. 67

21,999

-

-

5,900

5,900

8,900

20

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง