เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

0926295954

Travel License : 11/05662

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เช็คอินทุกแลนด์มาร์ค 5วัน 3คืน (HO)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เช็คอินทุกแลนด์มาร์ค 5วัน 3คืน (HO)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เช็คอินทุกแลนด์มาร์ค 5วัน 3คืน (HO)

รหัสทัวร์

CN_HO00001

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

12 ต.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

25,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Juneyao Airlines

ต.ค. 67

26,999฿

12-16

26,999฿

19-23

25,999฿

26-30

พ.ย. 67

25,999฿

09-13

ธ.ค. 67

26,999฿

03-07

26,999฿

07-11

25,999฿

14-18

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

26,999

-

-

5,000

8,000

17,000

25

19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

26,999

-

-

5,000

8,000

17,000

25

26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

25,999

-

-

5,000

8,000

17,000

25

09 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

25,999

-

-

5,000

8,000

17,000

25

03 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67

26,999

-

-

5,000

8,000

17,000

25

07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

26,999

-

-

5,000

8,000

17,000

25

14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67

25,999

-

-

5,000

8,000

17,000

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

เมืองเซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว + ล่องเรือ – ถ่ายรูปกับตึกสไตล์ยุโรป “เดอะบันด์” - ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ “หอไข่มุก” – เปิดประสบการณ์กับอุโมงค์เลเซอร์ - อิสระช้อปปิ้งที่ถนนหนานจิง – ที่พัก

Day : 3

สักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมพันมือ “วัดหลงหัว” – ช้อปปิ้งตลาดเฉินหวังเมี่ยว ( ตลาดร้อยปีชื่อดังของเมืองเซี่ยงไฮ้ ) - ชมความงดงามของ “สวนอี้หยวน”

Day : 4

(สนุกเต็มวัน) กับ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าเข้าสวนสนุกแล้ว)

Day : 5

ถ่ายรูปกับ STARBUCKS เซี่ยงไฮ้ที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก – เดินเล่นย่านฮิปสเตอร์ ฮิปใจสุดคลูของเซี่ยงไฮ้ ซิน เทียน ตี้ (Xin Tian Di) – ถ่ายรูปกับสิ่ง มหัศจรรย์โลกยุคใหม่ “เทียนอันเชียนซู่” (TIAN AN 1,000 TREES) ช้อปปิ้งเอาท์เล็ทสินค้าแบรนด์เนมลดราคา 20 – 50%– สนามบิน – กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง