เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

0926295954

Travel License : 11/05662

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ HOKKAIDO ใบไม้เปลี่ยนสี ฟูราโน่ บิเอะ ซัปโปโร 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ HOKKAIDO ใบไม้เปลี่ยนสี ฟูราโน่ บิเอะ ซัปโปโร 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ HOKKAIDO ใบไม้เปลี่ยนสี ฟูราโน่ บิเอะ ซัปโปโร 5วัน 3คืน (XJ)

เที่ยวญี่ปุ่น มหัศจรรย์ HOKKAIDO ใบไม้เปลี่ยนสี ฟูราโน่ บิเอะ ซัปโปโร 5วัน 3คืน สัมผัสความสวยงามใบไม้เปลี่ยนสีเมืองซัปโปโร นมัสการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ เก็บภาพบรรยากาศหมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ และคลองโอตารุ

รหัสทัวร์

JP_XJ00893

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

02 ต.ค. 67 - 15 พ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

32,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia X

ต.ค. 67

32,999฿

02-06

35,999฿

04-08

35,999฿

09-13

35,999฿

11-15

35,999฿

16-20

35,999฿

18-22

35,999฿

23-27

35,999฿

25-29

35,999฿

30-03พ.ย.

พ.ย. 67

32,999฿

07-11

32,999฿

08-12

32,999฿

14-18

32,999฿

15-19

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

02 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

32,999

32,999

30,999

6,900

10,000

-

35

04 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

35,999

35,999

33,999

6,900

10,000

-

35

09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

35,999

35,999

33,999

6,900

10,000

-

35

11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

35,999

35,999

33,999

6,900

10,000

-

35

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

35,999

35,999

33,999

6,900

10,000

-

35

18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

35,999

35,999

33,999

6,900

10,000

-

35

23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

35,999

35,999

33,999

6,900

10,000

-

35

25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

35,999

35,999

33,999

6,900

10,000

-

35

30 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67

35,999

35,999

33,999

6,900

10,000

-

35

07 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

32,999

32,999

30,999

6,900

10,000

-

35

08 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67

32,999

32,999

30,999

6,900

10,000

-

35

14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67

32,999

32,999

30,999

6,900

10,000

-

35

15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

32,999

32,999

30,999

6,900

10,000

-

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองฟูราโน่ • หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ • อิออนมอลล์

Day : 3

เมืองบิเอะ • บ่อน้ำสีฟ้า • น้ำตกชิราฮิเกะ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • นาฬิกาไอน้ำโบราณ • ถนนซาไกมาจิ • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

Day : 4

เมืองซัปโปโร • ช้อปปิ้งปลอดภาษี • สวนฮิราโอกะ • พระใหญ่อะตะมะไดบุตสึ • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

Day : 5

ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง