เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

0926295954

Travel License : 11/05662

หน้าแรก

/

ทัวร์จอร์เจีย

/

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี บาทูมิ คาซเบกิ 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี บาทูมิ คาซเบกิ 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี บาทูมิ คาซเบกิ 8วัน 5คืน (TK)

พัก 5 ดาวเมือง Batumi ติดริมทะเลดำ พักเมือง borjomi ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ พักใจกลางเมือง Tbilisi พัก Intourist Hotel Kazbegi หรือ Gudauri Lodge วิหารจวารี พิพิธภัณฑ์สตาลิน ป้อมปราการนาริคารา โบสถ์เมเตคีห์ Mother of Georgia Wine Tasting อนุสรณ์สถานจอเจียร์ รัสเซีย เดอะโครนิคอล ออฟ จอเจียร์

รหัสทัวร์

GE_TK00125

ประเทศ

จอร์เจีย

กำหนดการเดินทาง

13 เม.ย. 67 - 22 ส.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

72,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

เม.ย. 67

77,999฿

13-20

พ.ค. 67

72,999฿

08-15

มิ.ย. 67

72,999฿

06-13

ส.ค. 67

72,999฿

22-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

13 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67

77,999

77,999

77,999

25,000

20,000

52,999

20

08 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67

72,999

72,999

72,999

25,000

20,000

47,999

20

06 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67

72,999

72,999

72,999

25,000

20,000

47,999

20

22 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

72,999

72,999

72,999

25,000

20,000

47,999

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)

Day : 2

กรุงทบิลิซี – คาซเบกิ (สเตปันสมินดา) – นั่งรถ 4WD – หุบเขาคอเคซัส – โบสถ์เกอร์เกตี้

Day : 3

กูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – จานชาเดอนี่ – ช้อปปิ้งห้าง EAST POINT

Day : 4

เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – โรงอาบน้ำแร่ – สะพานสันติภาพ – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา

Day : 5

ไวน์เทสติ้ง – อัพลิสต์ชิเคห์ – กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – บอร์โจมี – สวนบอร์โจมี – ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี

Day : 6

คูไตซี – อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – บาทูมิ – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาทูมิ – รับประทานอาหารพร้อมชมวิวบนตึก ALPHABETIC TOWER

Day : 7

จัตุรัสเปียเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมิ-ถนนเลียบชายหาดบาทูมิ-อนุสาวนีย์อาลีและนีโน - หอคอยชิงช้าสวรรค์-สนามบินเมืองบาทูมิ

Day : 8

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง