ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

คำที่เกี่ยวข้องกับ : วัดแชกงหมิว


ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระวัดดัง 3 วัน 2 คืน บิน EK_STPH

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระวัดดัง 3 วัน 2 คืน บิน EK_STPH

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ซากวิหารโบสถ์เซนต์ปอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - TAIPA FOOD STREET - นั่งรถรางพีคแทรม - ถ่ายคู่วิคตอเรียพีค - อ่าวรีพัลส์เบย์ - นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ขอพรโชคลาภวัดแชก...


วันเดินทาง
03 ก.ค. 2563 - 25 ก.ย. 2563

เริ่มต้น 20,900 บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรี NGONG PING 4 วัน 3 คืน บิน EK_STPH

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรี NGONG PING 4 วัน 3 คืน บิน EK_STPH

เกาะลันเตา - ขึ้นกระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ซากวิหารโบสถ์เซนต์ปอล - ช้อปเซนาโด้สแควร์ - นั่งรถรางพีคแทรม - ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค - อ่าวรีพ...


วันเดินทาง
04 ก.ค. 2563 - 26 ก.ย. 2563

เริ่มต้น 21,900 บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 4 วัน 3 คืน บินEK_STPH

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 4 วัน 3 คืน บินEK_STPH

ชมบรรยากาศTHE VENETIAN - ชมวิหารโบสถ์เซนต์ปอล - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - ชมโชว์ OCT BAY WATER SHOW THEATRE - ขอพรวัดหวังต้าเซียน - ขอพรวัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งตลา...


วันเดินทาง
11 ก.ค. 2563 - 26 ก.ย. 2563

เริ่มต้น 20,900 บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน บิน EK_STPH

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน บิน EK_STPH

เกาะลันเตา - ขึ้นกระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งรถนางพีคแทรม - ถ่ายรูปวิววิคตอเรียพีคสูงสุดของฮ่องกง - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย - ขอพรสุขภาพวัดหวังต้าเซียน - ขอโชคลาภวัดแชกง...


วันเดินทาง
03 ก.ค. 2563 - 25 ก.ย. 2563

เริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน บิน CX_STPH

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน บิน CX_STPH

เกาะลันเตา - ขึ้นกระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - HONGKONG DISNEYLAND - นั่งรถรางพีคแทรม - ถ่ายรูปคู่วิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดฮ่องกง - อ่าวรีพัลส์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - แก้ชงวัดแชกงหมิว - ชมSYMP...


วันเดินทาง
01 ส.ค. 2563 - 22 ส.ค. 2563

เริ่มต้น 20,900 บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เลทส์โกส้มขอพร 3 วัน 2 คืน บินFD_STZE

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เลทส์โกส้มขอพร 3 วัน 2 คืน บินFD_STZE

ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - วัดแชกงหมิว - วิคตรอเรีย พีค - รีพัลล์เบย์ - วัดหวังตาเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - City gate Outlet - ขอพรวัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - A Symphony of light - วิห...


วันเดินทาง
04 ก.ค. 2563 - 05 ก.ย. 2563

เริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน
Air Asia
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เลทส์โกส้มชาบู 3 วัน 2 คืน บินFD_STZE

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เลทส์โกส้มชาบู 3 วัน 2 คืน บินFD_STZE

มาเก๊า - วิหารเซนต์ปอล - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - เก็บภาพประทับใจหอไอเฟล เดอะปาริเซียน - โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - ไทปาฟู้ดสตรีท ย่านกุนฮา - วิคตรอเรีย พีค - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่...


วันเดินทาง
06 ก.ค. 2563 - 05 ก.ย. 2563

เริ่มต้น 14,999 บาท/ท่าน
Air Asia