เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

0926295954

Travel License : 11/05662

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี ปิดเทอมใหญ่ หัวใจซารางเฮโย 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี ปิดเทอมใหญ่ หัวใจซารางเฮโย 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี ปิดเทอมใหญ่ หัวใจซารางเฮโย 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

KR_BX00017

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

06 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

18,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Busan

มี.ค. 67

20,999฿

06-10

20,999฿

08-12

19,999฿

09-13

18,999฿

10-14

18,999฿

11-15

19,999฿

12-16

20,999฿

15-19

19,999฿

16-20

18,999฿

17-21

18,999฿

18-22

19,999฿

19-23

20,999฿

20-24

20,999฿

22-26

19,999฿

23-27

18,999฿

24-28

18,999฿

25-29

19,999฿

26-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

06 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67

20,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

08 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67

20,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

09 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67

19,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

10 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67

18,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

11 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67

18,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

12 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67

19,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

15 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67

20,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

16 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67

19,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

17 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67

18,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

18 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67

18,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

19 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67

19,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67

20,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

22 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67

20,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

23 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67

19,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

24 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67

18,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

25 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67

18,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

26 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67

19,999

-

-

5,000

5,900

8,900

25

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 198 ครั้ง