ทัวร์เกาหลี Snow lover 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี Snow lover 5วัน 3คืน

เที่ยวเกาหลี ไชน่าทาวน์ หมู่บ้านเทพนิยาย เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี เกาะนามิ ไร่สตรอว์เบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งตลาดฮงแด พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล ถ่ายรูปกับหมู่บ้านบุกชอนฮันอก ตลาดเมียงดง หอคอยโซลทาวเวอร์ ฮ็อกเก็ตนามู


ทัวร์เกาหลี Snow lover 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
KR_BX00013
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
01 ธ.ค. 66 - 06 ม.ค. 67
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 • วันที่

  2

  สนามบินอินชอน – ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย - เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี “เกาะนามิ” – ไร่สตรอว์เบอร์รี่ – เข้าสู่ที่พัก
 • วันที่

  3

  สนุกกับการเล่นสกี และสโนว์สเลด ณ สกีรีสอร์ท – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด – เข้าสู่ที่พัก
 • วันที่

  4

  โสมเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง (พระราชวังที่ใหญ่ ที่สุดของกรุงโซล ) – ถ่ายรูปกับหมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ฟรี อิสระช้อปปิ้งตลาดที่ฮิตที่สุดของเกาหลี “ตลาดเมียงดง” - เข้าที่พัก
 • วันที่

  5

  หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - ฮ็อกเก็ตนามู - โรงงานพลอยอเมทิส ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

03 ธ.ค. 66 - 07 ธ.ค. 66

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
จอยแลนด์
11,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
จอยแลนด์
11,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
จอยแลนด์
11,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
จอยแลนด์
11,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
จอยแลนด์
11,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
03 ธ.ค. 66 - 07 ธ.ค. 66 19,999 - - 5,900 - 8,900 20
04 ธ.ค. 66 - 08 ธ.ค. 66 21,999 - - 5,900 - 8,900 20
05 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 66 20,999 - - 5,900 - 8,900 20
06 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 21,999 - - 5,900 - 8,900 20
07 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 23,999 - - 5,900 - 8,900 20
08 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66 23,999 - - 5,900 - 8,900 20
09 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 21,999 - - 5,900 - 8,900 20
10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66 19,999 - - 5,900 - 8,900 20
11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66 19,999 - - 5,900 - 8,900 20
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 20,999 - - 5,900 - 8,900 20
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 21,999 - - 5,900 - 8,900 20
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 21,999 - - 5,900 - 8,900 20
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 21,999 - - 5,900 - 8,900 20
16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66 20,999 - - 5,900 - 8,900 20
17 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 19,999 - - 5,900 - 8,900 20
18 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66 19,999 - - 5,900 - 8,900 20
19 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 21,999 - - 5,900 - 8,900 20
20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 23,999 - - 5,900 - 8,900 20
21 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 24,999 - - 5,900 - 8,900 20
22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 24,999 - - 5,900 - 8,900 20
23 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66 24,999 - - 5,900 - 8,900 20
24 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66 24,999 - - 5,900 - 8,900 20
25 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66 25,999 - - 5,900 - 8,900 20
26 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66 26,999 - - 5,900 - 8,900 20
27 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 27,999 - - 5,900 - 8,900 20
28 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 67 29,999 - - 8,900 - 11,900 20
29 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 29,999 - - 8,900 - 11,900 20
30 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 28,999 - - 8,900 - 11,900 20
31 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67 26,999 - - 8,900 - 11,900 20
01 ม.ค. 67 - 05 ม.ค. 67 24,999 - - 8,900 - 11,900 20
02 ม.ค. 67 - 06 ม.ค. 67 22,999 - - 5,900 - 8,900 20
03 ม.ค. 67 - 07 ม.ค. 67 23,999 - - 5,900 - 8,900 20
04 ม.ค. 67 - 08 ม.ค. 67 23,999 - - 5,900 - 8,900 20
05 ม.ค. 67 - 09 ม.ค. 67 23,999 - - 5,900 - 8,900 20
06 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67 22,999 - - 5,900 - 8,900 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  ( สายการบินแอร์ปูซาน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ไกด์คอยดูแลท่านตลอดทั้งทริป 
 • บัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • โรงแรมที่พัก 3 คืน + พร้อมอาหารเช้า
 • รถบัสพร้อมคนขับดูแลท่านตลอดทั้งทริป
 • ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลด ท่านละ 15 กก.  / หิ้วขึ้นเครื่องได้ 10 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าลงทะเบียน K-ETA เพิ่มท่านละ 600 บาท / ท่าน
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 1,700 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง**เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์ **
 • กรณีลูกค้าต้องการซื้อเพิ่ม ค่าประกันสุขภาพในต่างประเทศ (คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ) 
 • กรณีอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน (ปรับเพิ่ม)
 • ราคาทัวร์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยเท่านั้น สำหรับคนต่างชาติ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาท
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการเดินทาง

 • ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน 
 • กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทาง )  
 • หากจองทัวร์น้อยกว่า 15 วัน รบกวนชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน

การยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีกรุ๊ปเต็มแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางสามารถแจ้งมายังบริษัทก่อนเดินทาง 10 วัน 
 • กรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าทัวร์ ( ในกรณีลูกค้ายืนยันที่จะเดินทาง ) หรือ ยกเลิกกรุ๊ป หรือ เลื่อนการเดินทาง ทั้งนี้จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทาง 10 วัน 
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทัวร์ใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางใหม่มาแทน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดแลนด์ ค่าลงทะเบียนอื่นๆ ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำทัวร์เครื่องบิน ค่ามัดจำแลนด์ ค่าบริการอื่นๆ 
 • ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว 
 • กรณีลูกค้าถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศไทย หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี ( ต.ม เกาหลี ) ปฎิเสธการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี  เนื่องด้วยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆมีการจ่ายขาดไปหมดแล้ว 

จำนวนผู้เข้าชม 135 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน