เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

0926295954

Travel License : 11/05662

หน้าแรก

/

ทัวร์อังกฤษ

/

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน 6วัน 4คืน

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน  6วัน 4คืน

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน 6วัน 4คืน

เที่ยวอังกฤษ 6วัน 4คืน ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบลูรี่ วินด์เซอร์ ยือนแลนด์มาร์คแห่งประวัติศาสตร์ มหานครลอนดอน เที่ยวสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสโตนเฮ้นจ์ CHECK IN หมู่บ้านไบบลูรี่

รหัสทัวร์

GB_BR00016

ประเทศ

อังกฤษ

กำหนดการเดินทาง

01 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

79,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Eva Air

พ.ค. 67

79,990฿

01-06

79,990฿

30-04มิ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

30 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 67

79,990

79,990

77,990

14,000

20,000

59,990

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ สหราชอาณาจักร – เมืองลอนดอน

Day : 2

เมืองลอนดอน – บิสเตอร์ วิลเลจ เอาท์เล็ต – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช

Day : 3

เมืองออกซ์ฟอร์ด – หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารแห่งเมืองบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์

Day : 4

เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน

Day : 5

เมืองลอนดอน – จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์ สหราชอาณาจักร

Day : 6

สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง