เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

0926295954

Travel License : 11/05662

หน้าแรก

/

ทัวร์มองโกเลีย

/

ทัวร์มองโกเลียนอก 6วัน 5คืน (OM)

ทัวร์มองโกเลียนอก 6วัน 5คืน (OM)

ทัวร์มองโกเลียนอก 6วัน 5คืน (OM)

เที่ยวมองโกเลียนอก 6วัน 5คืน ชมทะเลทราย Mini Gobi Sand Dune สัมผัสวิถี ชีวิต แบบชาวมองโกล พัก Ger Camp แคมป์ แบบส่วนตัว ชมอนุสาวรีย์แผนที่จักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ Khaadiin Khad Monument เที่ยวทะลสาบ อูกิ ขี่ม้าท้องถิ่น Takhi ชมบรรยากาศ ที่พักอาศัยของชาวท้องถิ่น สัมผัสวิถีชีวิตชาวพื้นเมือง ชมการแสดงของชนเผ่า อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน ชม อนุสาวรีย์ไซซาน Zaisan ช็อปปิ้งซื้อของฝากที่ Gobi Factory Outlet

รหัสทัวร์

MN_OM00001

ประเทศ

มองโกเลีย

กำหนดการเดินทาง

17 ก.ย. 67 - 15 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

69,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Mongolian Airlines

ก.ย. 67

69,900฿

17-22

ต.ค. 67

69,900฿

15-20

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

69,900

-

-

20,000

-

-

25

15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

69,900

-

-

20,000

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง - กรุงอูลาบาตอร์ (สนามบินเจงกิสข่าน)

Day : 2

กรุงอูลาบาตอร์ - เอลเซน ตาสาร์คาย - สัมผัสประสบการณ์ขี่อูฐ เดินทะเลทราย

Day : 3

เอลเซน ตาสาร์คาย - คาราโครัม - ทะเลสาบอูกิ - ทดลองขี่ม้าพันธุ์ท้องถิ่น

Day : 4

หมู่บ้านครอบครัวชาวพื้นเมือง - กรุงอูลันบาเตอร์ - ช็อปปิ้งที่ห้าง “State Department Store”

Day : 5

กรุงอูลันบาเตอร์ - อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน - อนุสาวรีย์ไซซาน - วัดกันดาน - GOBI Factory Outlet - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย - จัตุรัสซัคบาทาร์

Day : 6

กรุงอูลาบาตอร์ (สนามบินเจงกิสข่าน) – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง

โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน