เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

0926295954

Travel License : 11/05662

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

/

ทัวร์ฮ่องกง VIP MAGICAL DISNEY ฮ่องกง ดิสนีย์(พักดิสนีย์) รถรางพีคแทรม 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง VIP MAGICAL DISNEY ฮ่องกง ดิสนีย์(พักดิสนีย์) รถรางพีคแทรม 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง VIP MAGICAL DISNEY ฮ่องกง ดิสนีย์(พักดิสนีย์) รถรางพีคแทรม 3วัน 2คืน (CX)

เที่ยวฮ่องกง VIP MAGICAL DISNEY ฮ่องกง ดิสนีย์(พักดิสนีย์) รถรางพีคแทรม 3วัน 2คืน ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ วัดแชกุง ไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮุงฮำ โชคลาภ เงิน ทอง (พิธียืมเงิน) วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ โชคลาภ ขอลูก ถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่เขาวิคตอเรียพีค นมัสการหวังต้าเซียน เพื่อสุขภาพและความรัก ขอพรเสริมความมงคล พิเศษ!! ชาบูฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรม อาหารเช้าในห้องอาหารดิสนีย์ พักหรูในดิสนีย์แลนด์ 1 คืน

รหัสทัวร์

HK_CX00168

ประเทศ

ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

27 ก.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

34,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Cathay Pacific

ก.ค. 67

34,888฿

27-29

ต.ค. 67

35,888฿

12-14

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

34,888

34,888

-

14,000

-

-

20

12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

35,888

35,888

-

14,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ - รถรางวิคตอเรียค-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-A Symphony of Lights

Day : 2

เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-ชมการแสดงพลุไฟชุดใหม่

Day : 3

เจ้าแม่กวนอิมวัดฮองสำ-วเวร์รี่-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน- สนามบิน

จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง