ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

จอร์แดนทัวร์จอร์แดน อัมมาน เพตรา 6 วัน 3 คืน บิน EY_STZE

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน เพตรา 6 วัน 3 คืน บิน EY_STZE

ชมเมืองเพตรา - มหานครหินสีกุหลาบที่มีความสวยงามที่สุด - ทดสอบการลอยตัวบนทะเล ที่ได้ชื่อว่ามีความเค็มที่สุดในโลก "เดดซี" - พิเศษ!! ขี่ม้าชมเมืองเพตรา - นั่ง 4 WD ชมทะเลทรายวาดิรัม - มหาวิหารปราสาททรายส...


วันเดินทาง
18 ก.ย. 2563 - 09 ธ.ค. 2563

เริ่มต้น 39,999บาท/ท่าน
Etihad Airways