ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

���������

���������


ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บิน FD_BNST

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บิน FD_BNST

ชมวิวบนพระธาตุภูษี - ทำบุญตักบาตรร่วมกับชาวหลวงพระบาง - ชมหมู่บ้านชาวไทลื้อ บ้านผานม - ชมวิวทิวทัศน์ 2ริมฝั่งโขงและชมถ้ำติ่ง - ชมน้ำตกตาดกวงชี น้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง - ชมวัดเชียงทอง พระราชวังเก...


วันเดินทาง
28 ธ.ค. 2561 - 26 เม.ย. 2562

เริ่มต้น 12,900บาท/ท่าน
Air Asia
ทัวร์เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บิน PG_GOHSY

ทัวร์เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บิน PG_GOHSY

ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง - ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี - ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง - ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง ...


วันเดินทาง
23 มี.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562

เริ่มต้น 13,888บาท/ท่าน
Bangkok Airways
ทัวร์สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บิน FD_GOHST

ทัวร์สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บิน FD_GOHST

เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน - ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” - ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ - ชมเมืองมรดกโล...


วันเดินทาง
06 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562

เริ่มต้น 13,888บาท/ท่าน
Air Asia
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน บิน PG_BDST

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน บิน PG_BDST

ขึ้นบอลลูนยักษ์ ชมวิวเมืองวังเวียง - สักการะ พระธาตุหลวง - ชมอนุเสาวรีย์ประตูชัย - ล่องเรือคายัค - แวะชมถ้ำนอน ถ้ำจัง ถ้ำปูคัง - ช้อปปิ้งถนนคนเดินหรือถนนโรตี...


วันเดินทาง
26 ม.ค. 2562 - 20 เม.ย. 2562

เริ่มต้น 13,900บาท/ท่าน
Bangkok Airways
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บิน PG_GOHST

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บิน PG_GOHST

เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน - ล่องเรือแม่น้ำซอง สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” - ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ - ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง- ตักบาต...


วันเดินทาง
15 มี.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562

เริ่มต้น 14,888บาท/ท่าน
Bangkok Airways