ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย


ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะบาหลี เลทส์โก มนต์รักประตูสวรรค์ 4 วัน 2 คืน บิน FD_STZE

ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะบาหลี เลทส์โก มนต์รักประตูสวรรค์ 4 วัน 2 คืน บิน FD_STZE

สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารัน - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - วิหารเลมปูยางค์ - พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา - วานากิรีฮิลส์ - ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท - วัดอูลันดานูบราตัน - วิ...


วันเดินทาง
05 ก.ย. 2563 - 28 พ.ย. 2563

เริ่มต้น 13,999บาท/ท่าน
Air Asia
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะบาหลี เลทส์โกมนต์รักประตูสวรรค์ 4 วัน 2 คืน บินFD_STZE

ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะบาหลี เลทส์โกมนต์รักประตูสวรรค์ 4 วัน 2 คืน บินFD_STZE

วิหารเลมปูยางค์ - พระราชวังน้ำ คีร์ตากังกา - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคคิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หาดจิมบารัน - วิหารอูลูวาตู - สวนพระวิษณุ - วานากีรีฮิลล์ - ประตูสวรรค์อันดาราเกท - วัดอูลันดานูบราตัน...


วันเดินทาง
05 ก.ย. 2563 - 28 ก.ย. 2563

เริ่มต้น 13,999บาท/ท่าน
Air Asia
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี  บุโรพุธโธ  วัดเบซากีย์  5 วัน 3 คืน บินFD_STSPB

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุธโธ วัดเบซากีย์ 5 วัน 3 คืน บินFD_STSPB

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต - ประตูสวรรค์ - ภูเขาไฟคินตามนี - บุโรพุทโธ - วังสุลต่าน - ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน - ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู - บาหลี สวิงค์ Bali Swing...


วันเดินทาง
03 ก.ค. 2563 - 29 ธ.ค. 2563

เริ่มต้น 18,999บาท/ท่าน
Air Asia
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี PREMIUM 4 วัน 3 คืน บินTG_STSPB

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี PREMIUM 4 วัน 3 คืน บินTG_STSPB

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต - นำชมวัดเบซากีย์ - เกาะบาหลี - ชิงช้า BALI SWING - ภูเขาไฟคินตามนี - ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR - ชิมเป็ดกรอบ บาหลี อาหารท้...


วันเดินทาง
04 ก.ค. 2563 - 10 ก.ย. 2563

เริ่มต้น 26,999บาท/ท่าน
Thai Airway