ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

อินเดีย

อินเดีย


ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4วัน 3คืน บิน FD_BNST

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4วัน 3คืน บิน FD_BNST

- นมัสการ 2 สังเวชนียสถาน - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - ธรรมเมกขสถูป - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - ชมพิธี คงคาอารตี - เขาคิชฌกูฏ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เมืองพาราณสี...


วันเดินทาง
11 ม.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562

เริ่มต้น 16,900บาท/ท่าน
Air Asia