ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ไต้หวัน

ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei  ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บิน CI_STGOH

ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บิน CI_STGOH

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ขอพรความรักวัดหลงซาน - ช็อปปิ้งซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก...


วันเดินทาง
02 ก.ค. 2563 - 27 ก.ย. 2563

เริ่มต้น 14,888บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei  ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บิน CI

ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บิน CI

พิเศษ !! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรความรักวัดหลงซาน ช็อปปิ้งซีเหมินติงอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก ...


วันเดินทาง
02 ก.ค. 2563 - 27 ก.ย. 2563

เริ่มต้น 14,888บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ ทะลุมาเลย อิอิ อาลีซาน อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน CI_STZE

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ ทะลุมาเลย อิอิ อาลีซาน อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน CI_STZE

นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน - แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring - อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว - ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียเอี้ย ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง - พิเศษ.....


วันเดินทาง
04 มิ.ย. 2563 - 19 ต.ค. 2563

เริ่มต้น 14,888บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน ไทไป ไทจง หนานโถว 4 วัน 3 คืน บินCI_STZE

ทัวร์ไต้หวัน ไทไป ไทจง หนานโถว 4 วัน 3 คืน บินCI_STZE

เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์!! - ปล่อยโคมขงหมิง - ขอพรความรักวัดหลงซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบู - ซี...


วันเดินทาง
03 มิ.ย. 2563 - 21 ต.ค. 2563

เริ่มต้น 14,999บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 4 วัน 3 คืน บินCI_STZE

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 4 วัน 3 คืน บินCI_STZE

ขอพรความรักวัดหลงซาน - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น - บุฟเฟ่ต์ชา...


วันเดินทาง
15 เม.ย. 2563 - 21 ต.ค. 2563

เริ่มต้น 14,999บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL 5 วัน 4 คืน บินCI_STITC

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL 5 วัน 4 คืน บินCI_STITC

เหย๋หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป101 - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - อุทยานอาลีซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - พิเศษเมนูปลาประธานาธิบ...


วันเดินทาง
28 ก.พ. 2563 - 16 ต.ค. 2563

เริ่มต้น 17,900บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL 5 วัน 4 คืน บิน CI_STITC

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL 5 วัน 4 คืน บิน CI_STITC

สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจง - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี - เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน - ชอ้ ปปิ้งสดุ ฟิน ฟงเจยี่ ไนทม์ ารเ์ก็ต ...


วันเดินทาง
12 มิ.ย. 2563 - 06 ต.ค. 2563

เริ่มต้น 17,900บาท/ท่าน
China Airlines