ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ยุโรปตะวันออก

ยุโรปตะวันออก


ทัวร์ EASY WORLD HERITAGE EAST EUROPE 7D4N บิน QR_STCU

ทัวร์ EASY WORLD HERITAGE EAST EUROPE 7D4N บิน QR_STCU

ถ่ายรูปกับสะพานชาร์ลส์ - เข้าชมปราสาทปราก - เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตัส - เข้าชมตรอกทองคำ - เชสกี้คลุมลอฟ - หู่บ้านฮัลล์สตัสท์ - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พิเศษลิ้มลองเป็ดโบฮีเมี่...


วันเดินทาง
14 ก.ย. 2562 - 25 ต.ค. 2562

เริ่มต้น 43,990บาท/ท่าน
Qatar Airways