ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ภูหินร่องกล้า ภูลมโล เลย 3 วัน 1 คืน (รถตู้VIP)

แดงชมภู ภูหินร่องกล้า ภูลมโล เลย ซากุระชมพูภูลมโล เมเปิ้ลแดงภูหินร่องกล้า
รหัสทัวร์:
TH_NON00120
ประเทศ:
ไทย
สายการบิน:
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เข้าชม:
277

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • รถตู้ VIP

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม เดินทางโดย
booking 05 ม.ค. 64 - 07 ม.ค. 64 2,999 - - - 600
booking 08 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 2,999 - - - 600
booking 12 ม.ค. 64 - 14 ม.ค. 64 2,999 - - - 600
booking 15 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 2,999 - - - 600
booking 19 ม.ค. 64 - 21 ม.ค. 64 2,999 - - - 600
booking 22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 2,999 - - - 600
booking 26 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64 2,999 - - - 600
booking 29 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 2,999 - - - 600
booking 02 ก.พ. 64 - 04 ก.พ. 64 2,999 - - - 600
booking 05 ก.พ. 64 - 07 ก.พ. 64 2,999 - - - 600
booking 09 ก.พ. 64 - 01 ก.พ. 64 2,999 - - - 600
booking 12 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64 2,999 - - - 600
booking 16 ก.พ. 64 - 18 ก.พ. 64 2,999 - - - 600
booking 19 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64 2,999 - - - 600
booking 25 ก.พ. 64 - 27 ก.พ. 64 2,999 - - - 600
booking 26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 2,999 - - - 600

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  

วันที่ 1  จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา 22.00น. – ออกเดินทางสู่จังหวัดเลย -/-/-
 

  

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ลานหินปุ่ม ลานหินแตก – ใบเมเปิ้ล โรงเรียนการเมืองทหาร
ซากุระเมืองไทย พญาเสือโคร่ง ภูลมโล – เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน

 B/L/-
 เชียงคาน บูติคหรือระดับเทียบเท่า (ระดับ3ดาว)

วันที่ 3ตักบาตรข้าวเหนียวเชียงคาน – แก่งคุดคู้ - Sky Walkเชียงคาน - อ.ภูเรือ - เทอโมมิเตอร์ยักษ์
ต้นคริสต์มาสภูเรือ - กรุงเทพฯ
 B/L/-