ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ โปรโมชั่นEK018 7วัน บินEK_WR1ST

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ โปรโมชั่นEK018 7วัน บินEK_WR1ST
- เมืองเจนีวา เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
- ชมและถ่ายภาพกับนาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษ(Jardin Anglais)ซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา
- กลาเซียร์ 3000(Glacier 3000)เป็นยอดเขาในสวิสเซอร์แลนด์ เดินทางโดยกระเช้า 360 องศา ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวยอดเขาสำคัญๆ
- กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้ว โดยมีแม่น้ำอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง
- ชม นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  อายุ 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้งหอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191-1256 ใช้เป็นประตูเมืองแห่งแรก 
- เมืองอินเตอร์ลาเก้น เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน(Tune lake)และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake)
- เมืองซูริคถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์(Fraumunster abbey)ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมัน
- จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz)เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สำคัญของเมืองซูริค )

รหัสทัวร์:
CH_EK00002
ประเทศ:
สวิสเซอร์แลนด์
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
393

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป EK385,EK89 / ขากลับ EK86 ,EK418

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 04 - 10 ธ.ค. 60 49,900 49,900 47,900 0 10,000 Emirate
booking 15 - 21 มี.ค. 61 49,900 49,900 47,900 0 10,000 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

 

วันที่ 1  กรุงเทพ  -/-/- 
 

 

วันที่ 2  ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้
 -/-/D 
  โรงแรม Ramada Encore Geneve Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  กลางเซียร์ 3000-โลซานน์ -ศาลาไทย 
 B/L/D 
  โรงแรม Ramada Encore Geneve Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  เบริ์น-บ่อหมีสีน้ำตาล-จุงเคอร์นกาสเซ-นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม-อินเตอร์ลาเก้น-ซูริค  
 B/L/D 
  โรงแรม Park Inn by Radisson Zurich Airport หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ซูริค-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-จัตุรัสปาราดาพลาทซ์-ถนนบานโฮฟซตราสเซอ
 B/L/D 
  โรงแรม Park Inn by Radisson Zurich Airport หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเพล-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์-ซูริค
 B/-/- 
 

 

วันที่ 7  ดูไบ-กรุงเทพฯ
 -/-/-