ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5วัน 3คืน บิน XW_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5วัน 3คืน บิน XW_ITCST
- ชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็น ปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น 
- วัดเซ็นโกจิเป็นสถานที่เคารพบูชาของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามาสู่ญี่ปุ่น
- สัมผัสประสบการณ์พิเศษ ลิงแช่ออนเซ็น SNOW MONKEYกลางบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอย่างใกล้ชิดริมขอบสระ 
- จุดชมวิวของ ทะเลสาบซูวะ Suwu lake เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยขุนเขาและชมทัศนียภาพจากมุมสูง เบื้องล่างคือเมืองซูวะ 
- สัมผัสกับลานสกี Fujiten ลานสกีที่ตั้งอยู่บนเชิงภูเขาไฟฟูจิทางด้านทิศใต้ ภายในประกอบด้วย ลานสกีขนาดใหญ่ กอนโดลา ลานหิมะสำหรับเด็ก 
- ขอพรที่วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก องค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี 
- ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ 
- ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว 
- ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งชั้นนำของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ เป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน 
- วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ
รหัสทัวร์:
JP_XW00001
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Nok Scoot
เข้าชม:
417

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • XW918 - XW919

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 02 – 06 ธ.ค. 60 36,900 36,900 36,900 0 10,500 Nok Scoot
booking 07 – 11 ธ.ค. 60 36,900 36,900 36,900 0 10,500 Nok Scoot
booking 14 – 18 ธ.ค. 60 35,900 35,900 35,900 0 10,500 Nok Scoot
booking 16 – 20 ธ.ค. 60 35,900 35,900 35,900 0 10,500 Nok Scoot
booking 21 – 25 ธ.ค. 60 36,900 36,900 36,900 0 10,500 Nok Scoot
booking 23 – 27 ธ.ค. 60 37,900 37,900 37,900 0 10,500 Nok Scoot
booking 28 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 45,900 45,900 45,900 0 10,500 Nok Scoot
booking 30 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 46,900 46,900 46,900 0 10,500 Nok Scoot


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ – มัตสึโมโต้ - ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้
 -/L/D 
  โรงแรม RIVERSIDE UEDAKAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  นากาโนะ – จิโกกุดานิปาร์ค ชมลิงออนเซ็น – วัดเซ็นโกจิ – ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต – กุโจ ออนเซ็น 
 B/L/D 
  โรงแรม Gujo Kogen Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  กุโจ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาคาวาโกะ – จุดชมวิวที่ทะเลสาบซูวะ – ยามานาชิ – ออนเซ็น     
 B/L/D 
  โรงแรม Motosu View Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
 B/L/D 
  โรงแรม TOBU NARITA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  วัดนาริตะ – ดองกี้พลาซ่า – ห้างเอออน – สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 B/-/- 
 

ทัวร์ในประเทศ