ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี Season Change In Seorak 5วัน 3คืน บินLJ_ST

ทัวร์เกาหลี Season Change In Seorak 5วัน 3คืน บินLJ_ST
- เที่ยวโซรัคซาน ใหว้พระใหญ่วัดชินฮันซา
- เล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุก Everland (บัตรไม่จำกัด)
- ชิมผลไม้สดๆ จากไร่ อาทิ เเอปเปิ้ล สาลี่
- ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดเมียงดง ฮงเเด อินซาดง
รหัสทัวร์:
KR_LJ00019
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
1,084

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • LJ002 / LJ001

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 05 พ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 02 - 06 พ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 04 - 08 พ.ย. 60 15,500 15,900 15,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 05 - 09 พ.ย. 60 14,900 14,900 14,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 06 - 10 พ.ย. 60 14,900 14,900 14,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 07 - 11 พ.ย. 60 15,500 15,500 15,500 5,900 8,900 Jin Air
booking 08 - 12 พ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 09 - 13 พ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 10 - 14 พ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 11 - 15 พ.ย. 60 15,500 15,500 15,500 5,900 8,900 Jin Air
booking 12 - 16 พ.ย. 60 14,900 14,900 14,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 13 - 17 พ.ย. 60 14,900 14,900 14,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 14 - 18 พ.ย. 60 15,500 15,500 15,500 5,900 8,900 Jin Air
booking 15 - 19 พ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 16 - 20 พ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 17 - 21 พ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 18 - 22 พ.ย. 60 15,500 15,500 15,500 5,900 8,900 Jin Air
booking 19 - 23 พ.ย. 60 14,900 14,900 14,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 20 - 24 พ.ย. 60 14,900 14,900 14,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 21 - 25 พ.ย. 60 15,500 15,500 15,500 5,900 8,900 Jin Air
booking 22 - 26 พ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 23 - 27 พ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 24 - 28 พ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 25 - 29 พ.ย. 60 15,500 15,500 15,500 5,900 8,900 Jin Air
booking 26 - 30 พ.ย. 60 14,900 14,900 14,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 60 14,900 14,900 14,900 5,900 8,900 Jin Air
booking 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 60 15,500 15,500 15,500 5,900 8,900 Jin Air
booking 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 8,900 Jin Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึนซา
 -/L/D 
  โรงแรม SORAK I PARK หรือ SORAK ILSUNG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) - Cosmetic Outlet - อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด
 B/L/D 
  โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก ดิวตี้ฟรี - อิสระช้อปปิ้งถนนอินซาดง - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
 B/L/- 
  โรงแรม  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
 B/L/D 
 

ทัวร์ในประเทศ