ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

เเพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด KIRORO Lover's Sanctuary 3วัน 2คืน

เเพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด KIRORO Lover's Sanctuary 3วัน 2คืน
แพคเก็จนี้รวม
- ค่าโรงแรมที่พัก The Kiroro, A Tribute Portfolio Hotel, Hokkaido จำนวน 2 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
- คูปองอาหารเช้า จำนวน 2 ใบ/ท่าน
- คูปองอาหารเที่ยง จำนวน 2 ใบ/ท่าน
- บัตรรับประทานอาหารเย็น จำนวน 2 ใบ/ท่าน 
- แถมฟรี..กิจกรรม Snow Park  2 ชั่วโมง (Snow Rafting , Mini Snow Mobile, Snow Banana) และ แช่ออนเซ็น
   (ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่นเครื่องเล่นแต่ละชนิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และ การแข็งตัวของหิมะ) 
- แถมฟรี..กิจกรรมเล่นสกี (Ski) , สโนว์บอร์ด (รวมอุปกรณ์ ชุดเสื้อผ้าครบชุด และ Lift Ticket 1 Day pass) 
- แถมฟรี..กิจกรรมนำท่านขึ้นกระเช้าความยาว 4 กิโลเมตร ไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari  
   (ขอสงวนสิทธิ์ กรณีการเปิด-ปิดกระเช้าตามสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนั้น บริษัทฯไม่สามารถกำหนดได้)

แพคเก็จนี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพ (BKK) – ชิโตเซะ (CTS) – กรุงเทพ (BKK) 
- รถรับส่ง จากสนามบิน – โรงแรม – สนามบิน  และ รถรับส่ง สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 
- กรณีค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
รหัสทัวร์:
Sieries_NON00002
ประเทศ:
ตามรอยเเฟนเดย์
สายการบิน:
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เข้าชม:
3,156

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • non

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01-03 ธ.ค. 60 15,900 15,900 13,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 02-04 ธ.ค. 60 15,900 15,900 13,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 03-05 ธ.ค. 60 15,900 15,900 13,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 03-06 ธ.ค. 60 15,900 15,900 13,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 05-07 ธ.ค. 60 15,900 15,900 13,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 06-08 ธ.ค. 60 15,900 15,900 13,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 07-09 ธ.ค. 60 15,900 15,900 13,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 08-10 ธ.ค. 60 15,900 15,900 13,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 09-11 ธ.ค. 60 15,900 15,900 13,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 10-12 ธ.ค. 60 17,900 17,900 15,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 11-13 ธ.ค. 60 17,900 17,900 15,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 12-14 ธ.ค. 60 17,900 17,900 15,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 13-15 ธ.ค. 60 17,900 17,900 15,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 14-16 ธ.ค. 60 17,900 17,900 15,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 15-17 ธ.ค. 60 17,900 17,900 15,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 16-18 ธ.ค. 60 17,900 17,900 15,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 17-19 ธ.ค. 60 17,900 17,900 15,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 18-20 ธ.ค. 60 17,900 17,900 15,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 19-21 ธ.ค. 60 17,900 17,900 15,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 20-22 ธ.ค. 60 17,900 17,900 15,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 21-23 ธ.ค. 60 17,900 17,900 15,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 22-24 ธ.ค. 60 27,900 27,900 25,900 3,500 17,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 23-25 ธ.ค. 60 27,900 27,900 25,900 3,500 17,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 24-26 ธ.ค. 60 27,900 27,900 25,900 3,500 17,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 25-27 ธ.ค. 60 27,900 27,900 25,900 3,500 17,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 26-28 ธ.ค. 60 27,900 27,900 25,900 3,500 17,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 27-29 ธ.ค. 60 27,900 27,900 25,900 3,500 17,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 08-10 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 09-11 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 10-12 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 11-13 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 12-14 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 13-15 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 14-16 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 15-17 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 16-18 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 17-19 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 18-20 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 19-21 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 20-22 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 21-23 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 22-24 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 23-25 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 24-26 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 25-27 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 26-28 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 27-29 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 28-30 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 29-31 ม.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 30 ม.ค. 61 - 01 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 31 ม.ค. 61 - 02 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 01-03 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 02-04 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 03-05 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 04-06 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 05-07 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 06-08 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 07-09 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 08-10 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 09-11 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 10-12 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 11-13 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 12-14 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 13-15 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 14-16 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 15-17 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 16-18 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 17-19 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 18-20 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 19-21 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 20-22 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 21-23 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 22-24 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 23-25 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 24-26 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 25-27 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 26-28 ก.พ. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 01-03 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 02-04 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 03-05 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 04-06 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 05-07 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 06-07 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 07-09 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 08-10 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 09-11 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 10-12 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 11-13 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 12-14 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 13-15 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 14-16 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 15-17 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 16-18 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 17-19 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 18-20 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 19-21 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 20-22 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 21-23 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 22-24 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 23-25 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 24-26 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 25-27 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 26-28 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 27-29 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 28-30 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 29-31 มี.ค. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 30 มี.ค.-01 เม.ย. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 31 มี.ค.-02 เม.ย. 61 16,900 16,900 14,900 3,500 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 01-03 เม.ย. 61 15,900 15,900 13,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 02-04 เม.ย. 61 15,900 15,900 13,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 03-05 เม.ย. 61 15,900 15,900 13,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 04-06 เม.ย. 61 15,900 15,900 13,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 05-07 เม.ย. 61 15,900 15,900 13,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 06-08 เม.ย. 61 15,900 15,900 13,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 07-09 เม.ย. 61 15,900 15,900 13,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 27 ก.พ.-01 มี.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 28 ก.พ.-02 มี.ค. 61 19,900 19,900 17,900 3,500 6,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตามรอยเเฟนเดย์

หากท่านร่วมเดินทางไปกับเรา กับแพคเก็จตามรอยแฟนเดย์ ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้
1. ห้องพักสุดหรู พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน The Kiroro, A Tribute Portfolio Hotel ระดับ 5 ดาว จำนวน 2 คืน  (ตึกเดียวกับฉากในภาพยนตร์)
2. ถ่ายรูปสถานที่เที่ยวตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว”  ที่พระเอกนางเองชื่อดัง มิว เต๋อ ไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกใน The Kiroro Resort 5 ดาวแห่งนี้ 
3. ฟรี!! ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาอาซาริ สั่นระฆังขอพรแห่งความรัก (Love Bell) ว่ากันว่า ...ถ้าได้สั่นระฆังที่นี่แล้วจะได้คู่ หรือสมหวังในเรื่องความรัก
4. แถมฟรี!!กิจกรรม Snow park อาทิ สโนว์บานาน่า สโนบอร์ด สโนโมบิล หรือ กิจกรรมสกี พร้อมอุปกรณ์ครบชุดให้ท่านได้สนุกสนานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม