ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน เซนาโด้สแควร์ 3วัน 2คืน NX_PBST

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน เซนาโด้สแควร์ 3วัน 2คืน NX_PBST
- ถ่ายรูปคู่กับ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ลหรือที่มีชื่อเรียกว่า หวี่หนี่ เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล
- สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมวัดผู่ถ่อ  เกาะผู่ถ่อซาน ที่ชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชา
- ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ยเป็นศูนย์การค้าติดแอร์ มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย 
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร 
- ชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์
- สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง
- ห้ามพลาด!! กับมุมถ่ายรูปสวยกับหอไอเฟลจำลองของที่แลนมาร์คแห่งใหม่ของเกาะมาเก๊า THE PARISIAN  


ราคานี้ไม่รวม

  ***ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX  2,400 บาท // ชำระพร้อมค่าทัวร์***

 ***ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง // ชำระพร้อมค่าทัวร์ ***


รหัสทัวร์:
MO_NX00003
ประเทศ:
มาเก๊า
สายการบิน:
Air Macau
เข้าชม:
919

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • NX 885 - NX882

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 12-14 ก.ค.60 6,688 6,688 6,688 6,688 3,900 Air Macau
booking 16-18 ก.ค.60 6,688 6,688 6,688 6,688 3,900 Air Macau
booking 19-21 ก.ค.60 6,688 6,688 6,688 6,688 3,900 Air Macau
booking 22-24 ก.ค.60 7,688 7,688 7,688 7,688 4,900 Air Macau
booking 23-25 ก.ค.60 7,688 7,688 7,688 7,688 4,900 Air Macau
booking 03-05 ส.ค.60 7,688 7,688 7,688 7,688 4,900 Air Macau
booking 05-07 ส.ค.60 7,688 7,688 7,688 7,688 4,900 Air Macau
booking 17-19 ส.ค.60 7,688 7,688 7,688 7,688 4,900 Air Macau
booking 24-26 ส.ค.60 7,688 7,688 7,688 7,688 4,900 Air Macau
booking 26-28 ส.ค.60 7,688 7,688 7,688 7,688 4,900 Air Macau
booking 27-29 ส.ค.60 6,688 6,688 6,688 6,688 3,900 Air Macau
booking 28-30 ส.ค.60 6,688 6,688 6,688 6,688 3,900 Air Macau
booking 29-31 ส.ค.60 6,688 6,688 6,688 6,688 3,900 Air Macau
booking 30 ส.ค. - 01 ก.ย.60 6,688 6,688 6,688 6,688 3,900 Air Macau
booking 31 ส.ค. - 02 ก.ย.60 7,688 7,688 7,688 7,688 4,900 Air Macau

คำที่เกี่ยวข้อง :

มาเก๊า กวางตุ้ง ก๊งเป๋ย คาบสมุทรมาเก๊า เกาะไทปา เกาะโคโลอาน โคไท สะพานมาเก๊า ไทปา อ่าวเซียงหู จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หวี่หนี่ ถนนคู่รัก ดร.ซุนยัดเซ็น ถนนตงฟง บ้านซุ่ยเฮิงซุน วัดผู่ถ่อ เจ้าแม่กวนอิม ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย จูไห่ มาเก๊า The Venetian The Parisian เจ้าแม่กวนอิมมองทะเล เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง วิหารเซนต์พอล THE PARISIAN หอไอเฟลจำลอง


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์มาเก๊า

 

วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่ – หวี่หนี่ – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
 -/-/D 
  โรงแรม FRIEND Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  สัญลักษณ์เมืองจูไห่ "หวี่หนี่" – วัดผู่ถ่อ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – มาเก๊า – สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของมาเก๊า
 B/L/D 
  โรงแรม East Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์พอล – เวเนเชี่ยน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 B/L/- 
 

ทัวร์ในประเทศ