ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ Super Promotion 3วัน 2คืน บินNX_PBST

ทัวร์ มาเก๊า จูไห่  Super Promotion 3วัน 2คืน บินNX_PBST
- ถ่ายรูปคู่กับ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ลหรือที่มีชื่อเรียกว่า หวี่หนี่ เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล
- สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมวัดผู่ถ่อ  เกาะผู่ถ่อซาน ที่ชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชา
- ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ยเป็นศูนย์การค้าติดแอร์ มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย 
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร 
- ชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์
- สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง
- ห้ามพลาด!! กับมุมถ่ายรูปสวยกับหอไอเฟลจำลองของที่แลนมาร์คแห่งใหม่ของเกาะมาเก๊า THE PARISIAN  


ราคานี้ไม่รวม

  ***ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX  2,400 บาท // ชำระพร้อมค่าทัวร์***

 ***ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง // ชำระพร้อมค่าทัวร์ ***รหัสทัวร์:
MO_NX00002
ประเทศ:
มาเก๊า
สายการบิน:
Air Macau
เข้าชม:
713

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • NX 885 - NX882

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 12-14 ก.ค.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 16-18 ก.ค.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 15-17 ก.ค.60 4,988 8,188 8,188 8,188 2,500 Air Macau
booking 17-19 ก.ค.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 19-21 ก.ค.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 22-24 ก.ค.60 4,988 8,188 8,188 8,188 2,500 Air Macau
booking 23-25 ก.ค.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 24-26 ก.ค.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 03-05 ส.ค.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 05-07 ส.ค.60 4,988 8,188 8,188 8,188 2,500 Air Macau
booking 17-19 ส.ค.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 19-21 ส.ค.60 4,988 8,188 8,188 8,188 2,500 Air Macau
booking 24-26 ส.ค.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 26-28 ส.ค.60 4,988 8,188 8,188 8,188 2,500 Air Macau
booking 27-29 ส.ค.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 28-30 ส.ค.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 29-31 ส.ค.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 02-04 ก.ย.60 4,988 8,188 8,188 8,188 2,500 Air Macau
booking 03-05 ก.ย.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 04-06 ก.ย.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 06-08 ก.ย.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 09-11 ก.ย.60 4,988 8,188 8,188 8,188 2,500 Air Macau
booking 10-12 ก.ย.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 11-13 ก.ย.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 13-15 ก.ย.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 16-18 ก.ย.60 4,988 8,188 8,188 8,188 2,500 Air Macau
booking 17-19 ก.ย.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 18-20 ก.ย.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 20-22 ก.ย.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 23-25 ก.ย.60 4,988 8,188 8,188 8,188 2,500 Air Macau
booking 24-26 ก.ย.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau
booking 25-27 ก.ย.60 3,988 7,188 7,188 7,188 2,500 Air Macau

คำที่เกี่ยวข้อง :

มาเก๊า กวางตุ้ง ก๊งเป๋ย คาบสมุทรมาเก๊า เกาะไทปา เกาะโคโลอาน โคไท สะพานมาเก๊า ไทปา อ่าวเซียงหู จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หวี่หนี่ ถนนคู่รัก ดร.ซุนยัดเซ็น ถนนตงฟง บ้านซุ่ยเฮิงซุน วัดผู่ถ่อ เจ้าแม่กวนอิม ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย จูไห่ มาเก๊า The Venetian The Parisian เจ้าแม่กวนอิมมองทะเล เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง วิหารเซนต์พอล THE PARISIAN หอไอเฟลจำลอง


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์มาเก๊า

 

วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่ – หวี่หนี่
 -/-/D 
  โรงแรม FRIEND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น – ร้านผ้าไหม – วัดผู่ถ่อ – บัวหิมะ – ชมหยก – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
 B/L/D 
  โรงแรม FRIEND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  จูไห่ – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – สัมผัส The Venetian – The Parisian – กรุงเทพฯ 
 B/L/- 
 

ทัวร์ในประเทศ