ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ยุโรป เชค เยอรมัน โปแลนด์ 8 วัน EU_W40 บิน AY_WCTST

ทัวร์ยุโรป เชค เยอรมัน โปแลนด์ 8 วัน EU_W40 บิน AY_WCTST
รหัสทัวร์:
EU_AY00002
ประเทศ:
สายการบิน:
Fin Air
เข้าชม:
624

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 23 kg.
  • AY

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking - 65,900 65,900 61,900 0 15,000 Fin Air
booking - 65,900 65,900 61,900 0 15,000 Fin Air
booking - 59,900 59,900 54,900 0 15,000 Fin Air
booking - 65,900 65,900 61,900 0 15,000 Fin Air
booking - 59,900 59,900 54,900 0 15,000 Fin Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – ปร๊าก
 -/-/-
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN AIRPORT   ที่พักระดับใกล้เคียง   

 

วันที่ 2  ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – คาร์โรวีวารี
 -/L/D 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL RUZE พักระดับใกล้เคียง        

 

วันที่ 3  คาร์โรวีวารี – เดรสเดน – วรอตสวัฟ     
 B/L/D 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTE WROCLAW พักระดับใกล้เคียง    

 

วันที่ 4 วรอตสวัฟ – ชมเมืองเก่าคราคูฟ   
 B/L/D 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL CONRAD, KRAKOW  ที่พักระดับใกล้เคียง     

 

วันที่ 5 ค่ายเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา – คราคูฟ            
 B/L/D 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL CONRAD, KRAKOW ที่พักระดับใกล้เคียง    

 

วันที่ 6 คราคูฟ – วอร์ซอร์   
 B/L/D
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL CENTRUM, WARSAW ที่พักระดับใกล้เคียง 

 

วันที่ 7 วอร์ซอร์ – เดินทางกลับ
 B/-/-


 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ
 -/-/- 


 

ทัวร์ในประเทศ