ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์มาเก๊า-จูไห่ โชว์น้ำพุเต้นระบำ 3 วัน 2 คืน บิน NX_SSST

ทัวร์มาเก๊า-จูไห่  โชว์น้ำพุเต้นระบำ 3 วัน 2 คืน บิน NX_SSST
ผ่านชมถนนคู่รัก ชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล  นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์เพื่ออายุยืน  วัดผู่ถอ ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ ที่อลังการ ขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิม ชมโบสถ์เซนต์พอล ผ่านชมองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล สัมผัสกับเมืองจำลองของฝรั่งเศสเมืองปารีส ชมหอไอเฟลจำลอง THE PARISIAN แวะชม THE VENETIAN 
รหัสทัวร์:
MO_NX00001
ประเทศ:
มาเก๊า
สายการบิน:
Air Macau
เข้าชม:
551

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • NX

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 08-10 มิ.ย. 60 6,799 8,799 8,799 0 3,500 Air Macau
booking 15-17 มิ.ย. 60 6,799 8,799 8,799 0 3,500 Air Macau
booking 22-24 มิ.ย. 60 6,799 8,799 8,799 0 3,500 Air Macau
booking 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 60 6,799 8,799 8,799 0 3,500 Air Macau
booking 02-04 ก.ค. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 03-05 ก.ค. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 04-06 ก.ค. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 05-07 ก.ค. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 06-08 ก.ค. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 13-15 ก.ค. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 16-18 ก.ค. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 18-20 ก.ค. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 20-22 ก.ค. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 23-25 ก.ค. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 24-26 ก.ค. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 25-27 ก.ค. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 26-28 ก.ค. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 27-29 ก.ค. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 24-26 ส.ค. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 27-29 ส.ค. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 29-31 ส.ค. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 03-05 ก.ย. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 04-06 ก.ย. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 05-07 ก.ย. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 07-09 ก.ย. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 10-12 ก.ย. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 12-14 ก.ย. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 14-16 ก.ย. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 17-19 ก.ย. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 18-20 ก.ย. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 19-21 ก.ย. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 21-23 ก.ย. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 21-23 ก.ย. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau
booking 24-26 ก.ย. 60 7,799 9,799 9,799 0 3,500 Air Macau


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์มาเก๊า

วันที่ 1  กรุงเทพฯ-มาเก๊า-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย  
 -/-/D
 
นำท่านเข้าที่พัก พักที่ ZHONGSHAN HUI CHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

วันที่ 2  ผ่านชมถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดผู่ถอ-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-โชว์น้ำพุเต้นระบำ
 B/L/D 
  นำท่านเข้าที่พัก ZHONGSHAN HUI CHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

 

วันที่ 3 จูไห่-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-นั่งกระเช้าสู่ป้อมเกีย มรดกโลก GUIA FORTRESS-ร้านขนมพื้นเมืองโบสถ์เซนต์พอล-ผ่านชมองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-THE VENETIAN-THE PARISIAN-มาเก๊ากรุงเทพ ฯ
 B/L/-


 

ทัวร์ในประเทศ