ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์เเลนด์ 3 วัน 2 คืน PHOEK2HKGDIS บิน EK_PHST

ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์เเลนด์ 3 วัน 2 คืน PHOEK2HKGDIS บิน EK_PHST

ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) AIRBUS A380 บินหรูเครื่องบิน 2 ชั้นลำที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

รหัสทัวร์:
HK_EK00025
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
894

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • EK384 / EK385

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 08-10 ธ.ค. 60 EK 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 10-12 ธ.ค. 60 EK 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 15-17 ธ.ค. 60 EK 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 22-24 ธ.ค. 60 EK 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 23-25 ธ.ค. 60 EK 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 27-29 ธ.ค. 60 EK 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 28-30 ธ.ค. 60 EK 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 29-31 ธ.ค. 60 CX 25,900 0 0 0 0 Emirate
booking 29-31 ธ.ค. 60 CX 25,900 0 0 0 0 Emirate
booking 31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 CX 25,900 0 0 0 0 Emirate
booking 31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 EK 25,900 24,900 23,900 0 10,000 Emirate
booking 01-03 ม.ค. 61 EK 23,900 22,900 21,900 0 10,000 Emirate
booking 05-07 ม.ค. 61 EK 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 12-14 ม.ค. 61 EK 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 19-21 ม.ค. 61 EK 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 26-28 ม.ค. 61 EK 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 02-04 ก.พ. 61 EK 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 09-11 ก.พ. 61 EK 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 01-03 มี.ค. 61 EK 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 02-04 มี.ค. 61 EK 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 09-11 มี.ค. 61 EK 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 16-18 มี.ค. 61 EK 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 23-25 มี.ค. 61 EK 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 24-26 มี.ค. 61 EK 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 61 EK 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 61 EK 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-SYMPHONY  OF  LIGHT-อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
 -/-/D 
  โรงแรม EATON  HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ NOVOTEL NATHAN HOTEL เท่านั้น

 

วันที่ 2  ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ (เต็มวัน) 
 B/-/- 
  โรงแรม EATON  HOTEL / THE KOWLOON HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ NOVOTEL NATHAN HOTEL เท่านั้น

 

วันที่ 3  (นั่งรถรางพีคเทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด)-รีพัสเบย์-ฮ่องกงจิวเวอร์รี่-วัดแชกงหมิว-เทพเจ้าหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
 B/L/-