ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน PHOEK1HKGNP บิน EK_PHST

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน PHOEK1HKGNP บิน EK_PHST

- เกาะลันเตา  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
- นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
- หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
- เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
- ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
- ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT
- สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
- โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) AIRBUS A380
- บินหรูเครื่องบิน 2 ชั้นลำที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

รหัสทัวร์:
HK_EK00024
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
945

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป EK384 ขากลับ EK385

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 08-10 ธ.ค. 60 EK 19,900 18,900 17,900 0 7,000 Emirate
booking 10-12 ธ.ค. 60 EK 19,900 18,900 17,900 0 7,000 Emirate
booking 15-17 ธ.ค. 60 EK 19,900 18,900 17,900 0 7,000 Emirate
booking 22-24 ธ.ค. 60 EK 19,900 18,900 17,900 0 7,000 Emirate
booking 23-25 ธ.ค. 60 EK 19,900 18,900 17,900 0 7,000 Emirate
booking 27-29 ธ.ค. 60 EK 19,900 18,900 17,900 0 7,000 Emirate
booking 28-30 ธ.ค. 60 EK 19,900 18,900 17,900 0 7,000 Emirate
booking 29-31 ธ.ค. 60 CX 24,900 24,900 24,900 0 0 Emirate
booking 29-31 ธ.ค. 60 CX 24,900 24,900 24,900 0 0 Emirate
booking 31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 CX 24,900 24,900 24,900 0 0 Emirate
booking 31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 EK 24,900 23,900 22,900 0 10,000 Emirate
booking 01-03 ม.ค. 61 EK 22,900 21,900 20,900 0 10,000 Emirate
booking 05-07 ม.ค. 61 EK 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 12-14 ม.ค. 61 EK 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 19-21 ม.ค. 61 EK 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 26-28 ม.ค. 61 EK 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 02-04 ก.พ. 61 EK 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 09-11 ก.พ. 61 EK 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 01-03 มี.ค. 61 EK 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 02-04 มี.ค. 61 EK 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 09-11 มี.ค. 61 EK 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 16-18 มี.ค. 61 EK 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 23-25 มี.ค. 61 EK 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 24-26 มี.ค. 61 EK 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 61 EK 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 61 EK 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท  -/-/D
โรงแรม EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ NOVOTEL  NATHAN   HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2    นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต  B/L/- 
โรงแรม  EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ NOVOTEL  NATHAN   HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3   (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม –  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ  B/L/-