ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น แถมฟรี กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน HKG01 บิน CX_BNST

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น แถมฟรี กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน HKG01 บิน CX_BNST

- นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน  
- ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว
- ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ 
- ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย
- ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่
- ชมโชว์ม่านน้ำตระการตา  Mangrove Groove
- อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แด'

รหัสทัวร์:
HK_CX00004
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Cathay Pacific
เข้าชม:
666

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • CX

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 16 ก.ย. - 18 ก.ย. 60 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 30 ก.ย. - 02 ต.ค. 60 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 14 ต.ค. - 16 ต.ค. 60 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 20 ต.ค. - 22 ต.ค. 60 13,900 13,900 13,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 22 ต.ค. - 24 ต.ค. 60 13,900 13,900 13,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 04 พ.ย. - 06 พ.ย. 60 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 11 พ.ย. - 13 พ.ย. 60 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 18 พ.ย. - 20 พ.ย. 60 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 02 ธ.ค. - 04 ธ.ค. 60 13,900 13,900 13,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 03 ธ.ค. - 05 ธ.ค. 60 13,900 13,900 13,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 08 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 60 13,900 13,900 13,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 16 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 60 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 16,900 16,900 16,900 0 3,500 Cathay Pacific


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-เซินเจิ้น  -/-/D
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก  FX Hotel หรือเทียบเท่า 3*

 

วันที่ 2    เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove-ช้อปปิ้งหล่อหวู่   B/L/D 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก  FX Hotel หรือเทียบเท่า 3*

 

วันที่ 3  รีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ      B/L/-