ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS + JOY SUMMER 4 วัน 3 คืน บิน ZE/7C_TRUST

ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS + JOY SUMMER 4 วัน 3 คืน บิน ZE/7C_TRUST
รหัสทัวร์:
KR_ZE00003
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Eastar Jet
เข้าชม:
769

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ZE/7C

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01-04 ก.ค. 60 12,900 12,900 12,900 0 4,500 Eastar Jet
booking 02-05 ก.ค. 60 12,500 12,500 12,500 0 4,500 Eastar Jet
booking 03-06 ก.ค. 60 12,500 12,500 12,500 0 4,500 Eastar Jet
booking 04-07 ก.ค. 60 12,500 12,500 12,500 0 4,500 Eastar Jet
booking 05-08 ก.ค. 60 13,900 13,900 13,900 0 4,500 Eastar Jet
booking 06-09 ก.ค. 60 16,900 16,900 16,900 0 4,500 Eastar Jet
booking 07-10 ก.ค. 60 19,900 19,900 19,900 0 4,500 Eastar Jet
booking 08-11 ก.ค. 60 17,900 17,900 17,900 0 4,500 Eastar Jet
booking 09-12 ก.ค. 60 15,900 15,900 15,900 0 4,500 Eastar Jet
booking 10-13 ก.ค. 60 12,900 12,900 12,900 0 4,500 Eastar Jet
booking 11-14 ก.ค. 60 12,500 12,500 12,500 0 4,500 Eastar Jet
booking 12-15 ก.ค. 60 12,900 12,900 12,900 0 4,500 Eastar Jet
booking 13-16 ก.ค. 60 13,500 13,500 13,500 0 4,500 Eastar Jet
booking 14-17 ก.ค. 60 13,500 13,500 13,500 0 4,500 Eastar Jet
booking 15-18 ก.ค. 60 12,900 12,900 12,900 0 4,500 Eastar Jet
booking 16-19 ก.ค. 60 12,500 12,500 12,500 0 4,500 Eastar Jet
booking 17-20 ก.ค. 60 12,500 12,500 12,500 0 4,500 Eastar Jet
booking 18-21 ก.ค. 60 12,500 12,500 12,500 0 4,500 Eastar Jet
booking 19-22 ก.ค. 60 12,900 12,900 12,900 0 4,500 Eastar Jet
booking 20-23 ก.ค. 60 13,500 13,500 13,500 0 4,500 Eastar Jet
booking 21-24 ก.ค. 60 13,500 13,500 13,500 0 4,500 Eastar Jet


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

วันที่ 1   กรุงเทพฯ    -/-/-
19.30/21.30 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

วันที่ 2  สนามบินนานาชาติกิมแฮ – สะพานเดินทะเล Sky Walkway -หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ปูซานทาวเวอร์–หมู่เกาะออยุคโด  – ลอตเต้ เอ้าท์เล็ต   -/L/D 
 The Mark Haeundae  OR SMLระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

 

วันที่ 3   Nurimaru  APEC House – ร้านน้ำมันสนเข็มแดง –วัดแฮดง ยงกุงซา- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ศูนย์โสม  –  ชายหาดแฮอุนแด  –  โบสถ์ Jukseong     B/L/D 
 The Mark Haeundae  OR SMLระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

 

วันที่ 4   ร้านเครื่องสำอางค์  – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต –Duty Free  –  ดาวทาวน์    –  สนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ     B/L/-
17.30/20.25 เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย 
21.30/00.05  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 


 

ทัวร์ในประเทศ