ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน MMR05 บิน FD_BNST

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน  MMR05 บิน FD_BNST

- ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  
- ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
- ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า 
- ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  และชม วัดกุโสดอ 
- พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ 
- แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

รหัสทัวร์:
MM_FD00002
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
861

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • FD/PG

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 04 - 07 ม.ค.61 17,900 17,500 16,900 16,900 3,500 Air Asia
booking 11 - 14 ม.ค.61 17,900 17,500 16,900 16,900 3,500 Air Asia
booking 18 - 21 ม.ค.61 18,900 18,500 17,900 17,900 3,500 Air Asia
booking 25 - 28 ม.ค.61 18,900 18,500 17,900 17,900 3,500 Air Asia
booking 01 - 04 ก.พ.61 18,900 18,500 17,900 17,900 3,500 Air Asia
booking 08 - 11 ก.พ.61 17,900 17,500 16,900 16,900 3,500 Air Asia
booking 15 - 18 ก.พ.61 17,900 17,500 16,900 16,900 3,500 Air Asia
booking 22 - 25 ก.พ.61 17,900 17,500 16,900 16,900 3,500 Air Asia
booking 01 - 04 มี.ค.61 17,900 17,500 16,900 16,900 3,500 Air Asia
booking 08 - 11 มี.ค.61 17,900 17,500 16,900 16,900 3,500 Air Asia
booking 15 - 18 มี.ค.61 17,900 17,500 16,900 16,900 3,500 Air Asia
booking 22 - 25 มี.ค.61 17,900 17,500 16,900 16,900 3,500 Air Asia
booking 29 มี.ค.61 - 01 เม.ย.61 17,900 17,500 16,900 16,900 3,500 Air Asia
booking 05 - 08 เม.ย.61 18,900 18,500 17,900 17,900 3,500 Air Asia
booking 12 - 15 เม.ย.61 18,900 18,500 17,900 17,900 3,500 Air Asia
booking 13 - 16 เม.ย.61 18,900 18,500 17,900 17,900 3,500 Air Asia
booking 14 - 17 เม.ย.61 18,900 18,500 17,900 17,900 3,500 Air Asia
booking 19 - 22 เม.ย.61 18,900 18,500 17,900 17,900 3,500 Air Asia
booking 28 เม.ย.61 - 01 พ.ค.61 18,900 18,500 17,900 17,900 3,500 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

 

วันที่ 1   กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์      -/L/D
โรงแรม Hazel Hotel ณ เมืองมัณฑะเลย์ (หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว)

 

วันที่ 2 

 มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด                      

 B/L/D 
โรงแรม BAGAN AIRPORT/SU TIEN SAN HOTEL (หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว )      

 

วันที่ 3 

 พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง             

 B/L/D 
โรงแรม Hazel Hotel ณ เมืองมัณฑะเลย์ (หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว)

 

วันที่ 4   ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ   B/-/-