ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี โปรประหยัด ราคาจิ๊บจิ๊บ 3 วัน 2 คืน MMR012 บิน DD_BNST

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี โปรประหยัด ราคาจิ๊บจิ๊บ  3 วัน 2 คืน MMR012  บิน DD_BNST

โปรประหยัด เที่ยวพม่า ราคาจิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน

 

รหัสทัวร์:
MM_DD00008
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Nok Air
เข้าชม:
902

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • DD 4234/DD 4235

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 05 - 07 ม.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 06 - 08 ม.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 12 - 14 ม.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 13 - 15 ม.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 19 - 21 ม.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 20 - 22 ม.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 26 - 28 ม.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 27 - 29 ม.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 02 - 04 ก.พ.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 03 - 05 ก.พ.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 09 - 11 ก.พ.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 10 - 12 ก.พ.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 16 - 18 ก.พ.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 17 - 19 ก.พ.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 23 - 25 ก.พ.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 24 - 26 ก.พ.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 02 - 04 มี.ค.61 12,900 12,500 11,900 11,900 3,000 Nok Air
booking 03 - 05 มี.ค.61 12,900 12,500 11,900 11,900 3,000 Nok Air
booking 09 - 11 มี.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 10 - 12 มี.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 16 - 18 มี.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 17 - 19 มี.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

วันที่ 1 

 กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)  -/L/D 
 พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2   พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ๊คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - หงสาวดี - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  ฺB/L/D

 โรงแรมระดับ 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR  โรงแรมระดับ 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR

 

วันที่ 3 

 ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - กรุงเทพย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ  - เทพกระซิบ -กรุงเทพ

 B/-/-