ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักหรู 5 ดาว 3 วัน 2 คืน MMR04 บินDD_BNST

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักหรู 5 ดาว 3 วัน 2 คืน MMR04  บินDD_BNST

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง,ขอพรเทพทันใจ,เทพกระซิบ,สักการะเจดีย์โบตะทาวน์,สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา,สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน,ขอพรหมอนวดเทวดา,นมัสการพระนอนตาหวาน,สักการะพระธาตุมุเตา, เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต,ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ,เจดีย์เยเลพญา,สิเรียม

รหัสทัวร์:
MM_DD00006
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Nok Air
เข้าชม:
935

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • DD 4230/DD 4239

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 22 - 24 ธ.ค.60 13,900 13,500 12,900 12,900 4,000 Nok Air
booking 29 - 31 ธ.ค.60 16,900 16,500 15,900 15,900 4,000 Nok Air
booking 12 - 14 ม.ค.61 13,900 13,500 12,900 12,900 4,000 Nok Air
booking 19 - 21 ม.ค.61 13,900 13,500 12,900 12,900 4,000 Nok Air
booking 20 - 22 ม.ค.61 13,900 13,500 12,900 12,900 4,000 Nok Air
booking 26 - 28 ม.ค.61 13,900 13,500 12,900 12,900 4,000 Nok Air
booking 27 - 29 ม.ค.61 13,900 13,500 12,900 12,900 4,000 Nok Air
booking 02 - 04 ก.พ.61 13,900 13,500 12,900 12,900 4,000 Nok Air
booking 03 - 05 ก.พ.61 13,900 13,500 12,900 12,900 4,000 Nok Air
booking 10 - 12 ก.พ.61 13,900 13,500 12,900 12,900 4,000 Nok Air
booking 16 - 18 ก.พ.61 13,900 13,500 12,900 12,900 4,000 Nok Air
booking 17 - 19 ก.พ.61 13,900 13,500 12,900 12,900 4,000 Nok Air
booking 23 - 25 ก.พ.61 13,900 13,500 12,900 12,900 4,000 Nok Air
booking 24 - 26 ก.พ.61 13,900 13,500 12,900 12,900 4,000 Nok Air
booking 02 - 04 มี.ค.61 14,900 14,500 13,900 13,900 4,000 Nok Air
booking 03 - 05 มี.ค.61 14,900 14,500 13,900 13,900 4,000 Nok Air
booking 09 - 11 มี.ค.61 13,900 13,500 12,900 12,900 4,000 Nok Air
booking 10 - 12 มี.ค.61 13,900 13,500 12,900 12,900 4,000 Nok Air
booking 16 - 18 มี.ค.61 13,900 13,500 12,900 12,900 4,000 Nok Air
booking 17 - 19 มี.ค.61 13,900 13,500 12,900 12,900 4,000 Nok Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า


 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) 
 -/L/D 
  โรงแรม Golden Rock Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 B/L/D 
  โรงแรม  NOVOTEL YANGON MAX HOTEL,MELIA YANGON HOTEL,Lotte Hotels & Resorts Yangon หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ  
 B/L/-