ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า โปร จิ๊บ จิ๊บ 3 วัน 2 คืน MMR001 บิน DD_BNST

ทัวร์พม่า โปร จิ๊บ จิ๊บ  3 วัน 2 คืน MMR001 บิน DD_BNST

ขอนำท่านกราบขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,ขอพรเทพทันใจ,เทพกระซิบ, สักการะเจดีย์โบตะทาวน์,สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง,สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา,นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี, พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต,เมืองสิเรียม

รหัสทัวร์:
MM_DD00004
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Nok Air
เข้าชม:
893

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • DD

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 05 - 07 ม.ค.61 10,900 10,500 9,900 9,900 3,000 Nok Air
booking 06 - 08 ม.ค.61 10,900 10,500 9,900 9,900 3,000 Nok Air
booking 12 - 14 ม.ค.61 10,900 10,500 9,900 9,900 3,000 Nok Air
booking 13 - 15 ม.ค.61 10,900 10,500 9,900 9,900 3,000 Nok Air
booking 19 - 21 ม.ค.61 10,900 10,500 9,900 9,900 3,000 Nok Air
booking 20 - 22 ม.ค.61 10,900 10,500 9,900 9,900 3,000 Nok Air
booking 26 - 28 ม.ค.61 10,900 10,500 9,900 9,900 3,000 Nok Air
booking 27 - 29 ม.ค.61 10,900 10,500 9,900 9,900 3,000 Nok Air
booking 02 - 04 ก.พ.61 10,900 10,500 9,900 9,900 3,000 Nok Air
booking 03 - 05 ก.พ.61 10,900 10,500 9,900 9,900 3,000 Nok Air
booking 09 - 11 ก.พ.61 10,900 10,500 9,900 9,900 3,000 Nok Air
booking 10 - 12 ก.พ.61 10,900 10,500 9,900 9,900 3,000 Nok Air
booking 16 - 18 ก.พ.61 10,900 10,500 9,900 9,900 3,000 Nok Air
booking 17 - 19 ก.พ.61 10,900 10,500 9,900 9,900 3,000 Nok Air
booking 23 - 25 ก.พ.61 10,900 10,500 9,900 9,900 3,000 Nok Air
booking 24 - 26 ก.พ.61 10,900 10,500 9,900 9,900 3,000 Nok Air
booking 02 - 04 มี.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 03 - 05 มี.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 09 - 11 มี.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 10 - 12 มี.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 16 - 18 มี.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air
booking 17 - 19 มี.ค.61 11,900 11,500 10,900 10,900 3,000 Nok Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

วันที่ 1  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต- สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ  -/L/D
โรงแรม BEST WESTERN HOTEL YANGON หรือ ระดับเทียบเท่า4*

 

วันที่ 2    หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ วัดไจ๊กะเลาะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   B/L/D 
โรงแรม BEST WESTERN HOTEL YANGON หรือ ระดับเทียบเท่า 4*

 

วันที่ 3  ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ   B/-/-