ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

แพ็คเกจ แอ่วเชียงใหม่ ฮิโนกิแลนด์ ม่อนจ๊อด แดนเทวดา 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจ แอ่วเชียงใหม่ ฮิโนกิแลนด์ ม่อนจ๊อด แดนเทวดา 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1 สนามบินเชียงใหม่ –อาณาจักรฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) – ขอพรวัดบ้านเด่น พาท่านไปสัมผัสชีวิต Slow life @ Stay Wild & Cafe อ.แม่แตง

วันที่ 2 ชมความงดงามแดนเทวดา อ. แม่แตง – โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ล โคสเตอร์ - ชมทุ่งดอกไม้ และ ทะเลสาป @ ม่อนจ๊อด (MON JODD) - ช้อปปิ้งถนนคนเดินวัวลาย ( มีทุกวันเสาร์ ) - เข้าที่พัก

วันที่ 3 ถ่ายรูปชิคๆ กับประตูท่าแพ –วัดหลวงพ่อทันใจ - พระธาตุดอยสุเทพ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ


รหัสทัวร์:
PKG_00011
ประเทศ:
ไทย
สายการบิน:
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เข้าชม:
66

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • -

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 03 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 7,299 0 0 0 0 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 03 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 5,499 0 0 0 0 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 03 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 4,499 0 0 0 0 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 03 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 3,999 0 0 0 0 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 03 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 7,299 0 0 0 0 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 03 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 5,499 0 0 0 0 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 03 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 4,499 0 0 0 0 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 03 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 3,999 0 0 0 0 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 03 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 7,299 0 0 0 0 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 03 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 5,499 0 0 0 0 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 03 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 4,499 0 0 0 0 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 03 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 3,999 0 0 0 0 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไทย

วันที่ 1สนามบินเชียงใหม่ –อาณาจักรฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) – ขอพรวัดบ้านเด่น พาท่านไปสัมผัสชีวิต Slow life @ Stay Wild & Cafe อ.แม่แตง
 -/-/-
 

วันที่ 2 ชมความงดงามแดนเทวดา อ. แม่แตง – โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ล โคสเตอร์ - ชมทุ่งดอกไม้ และ ทะเลสาป @ ม่อนจ๊อด (MON JODD) - ช้อปปิ้งถนนคนเดินวัวลาย ( มีทุกวันเสาร์ ) - เข้าที่พัก
 B/-/-
 

วันที่ 3  ถ่ายรูปชิคๆ กับประตูท่าแพ –วัดหลวงพ่อทันใจ - พระธาตุดอยสุเทพ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
 B/-/-
 

 

 

ทัวร์ในประเทศ