ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

แพ็กเกจน่าน ปัว บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน

แพ็กเกจน่าน ปัว บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์:
PKG_00008
ประเทศ:
ไทย
สายการบิน:
เข้าชม:
124

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไทย

วันที่ 1สนามบิน จ.น่าน - เฮือนฮังต่อ - วัดมิ่งเมือง - ศาลพระหลักเมืองน่าน - ชมวิวเมืองน่านแบบ 180 องศา ณ วัดพระธาตุเขาน้อย – เข้าสู่ที่พัก  -/-/-
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ( โรงแรมที่ลูกค้าเลือกตามแพ็กเกจ )  

วันที่ 2 อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ชุมชนไทลื้อ ร้านลำดวน  - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว1715 -  บ่อเกลือสินเธาว์ – ถนนคนเดินเมืองน่าน  B/-/-
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ( โรงแรมที่ลูกค้าเลือกตามแพ็กเกจ )  

วันที่ 3 พระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” - ร้านกาแฟ Erabica Coffee - ซื้อของฝาก  กรุงเทพฯ B/-/-
 

 

 

ทัวร์ในประเทศ