ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

แพ็กเกจกระบี่ ทัวร์ 7 เกาะซันเซ็ต 3 วัน 2 คืน

แพ็กเกจกระบี่ ทัวร์ 7 เกาะซันเซ็ต  3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์:
PKG_00006
ประเทศ:
ไทย
สายการบิน:
เข้าชม:
126

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • -

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไทย

วันที่ 1สนามบินกระบี่ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในโรงแรมที่พัก -/-/-
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ( โรงแรมที่ลูกค้าเลือกตามแพ็กเกจ )  

วันที่ 2 ทัวร์ 7 เกาะซันเซ็ต เกาะยาวาซั่ม – เกาะปอดะ – เขาตังหมิง - เกาะไก่ - Unseen Thailand ทะเลแหวก - ชมความงาม ณ หาดถ้ำพระนาง - ชมมหัศจรรย์แพลงก์ตอนเรืองแสง @ เขาเรือบิน  - อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ริมหาด B/-/-
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ( โรงแรมที่ลูกค้าเลือกตามแพ็กเกจ )  

วันที่ 3 โรงแรมที่พัก - แวะร้านของฝาก – สนามบินกระบี่ B/-/-
 

 

 

ทัวร์ในประเทศ