ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ตรัง ไปหม้าย ไปตรัง 3 วัน 2 คืน บิน FD_ITHA8003

ทัวร์ตรัง ไปหม้าย ไปตรัง 3 วัน 2 คืน บิน FD_ITHA8003
วันที่ 1   ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - วังเทพทาโร - สถานีรถไฟตรัง 
              เที่ยวตัวเมืองตรัง (วงเวียนพะยูน,สตรีทอาร์ทเมืองตรัง,ย่านตึกเก่าเมืองตรัง)
              โรงแรม เมืองตรังระดับเทียบเท่า3ดาว

วันที่ 2   ท่าเรือปากเมง - ทัวร์ดำน้ำดูปะการังทะเลตรัง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน- เกาะเชือก
              โรงแรม เมืองตรังระดับเทียบเท่า3ดาว

วันที่ 3   วนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง – สถานีรถไฟกันตัง สุดปลายทางอันดามัน – ชุมชนบ้านย่านซื่อ 
              ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานตรัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง          

รหัสทัวร์:
TH_FD00026
ประเทศ:
ไทย
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
542

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 7 kg.
  • FD3241

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07 มี.ค. 64 - 09 มี.ค. 64 7,888 0 1,300 0 1,500 Air Asia
booking 14 มี.ค. 64 - 16 มี.ค. 64 7,888 0 1,300 0 1,500 Air Asia
booking 18 มี.ค. 64 - 20 มี.ค. 64 7,888 0 1,300 0 1,500 Air Asia
booking 25 มี.ค. 64 - 27 มี.ค. 64 7,888 0 1,300 0 1,500 Air Asia
booking 28 มี.ค. 64 - 30 มี.ค. 64 7,888 0 1,300 0 1,500 Air Asia
booking 04 เม.ย. 64 - 06 เม.ย. 64 8,888 0 1,300 0 1,500 Air Asia
booking 11 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 8,888 0 1,300 0 1,500 Air Asia
booking 13 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 11,888 0 1,300 0 1,500 Air Asia
booking 25 เม.ย. 64 - 27 เม.ย. 64 7,888 0 1,300 0 1,500 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไทย

วันที่ 1ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - วังเทพทาโร - สถานีรถไฟตรัง
เที่ยวตัวเมืองตรัง (วงเวียนพะยูน,สตรีทอาร์ทเมืองตรัง,ย่านตึกเก่าเมืองตรัง)
 -/L/D
 เมืองตรังระดับเทียบเท่า3ดาว

วันที่ 2 ท่าเรือปากเมง - ทัวร์ดำน้ำดูปะการังทะเลตรัง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน- เกาะเชือก B/L/D
  เมืองตรังระดับเทียบเท่า3ดาว

วันที่ 3 วนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง – สถานีรถไฟกันตัง สุดปลายทางอันดามัน – ชุมชนบ้านย่านซื่อ
ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานตรัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง    
 B/L/- 
 

 

 

ทัวร์ในประเทศ