ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์น่าน ปัว บ่อ เกลือ สะปัน 4 วัน 2 คืน (รถตู้VIP)_ZNAN04

ทัวร์น่าน ปัว บ่อ เกลือ สะปัน 4 วัน 2 คืน (รถตู้VIP)_ZNAN04
วันที่ 1   ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ตรงข้ามมหาลัยหอการค้าไทย – น่าน

วันที่ 2   น่าน – พระธาตุเขาน้อย – พระธาตุแช่แห้ง – คาเฟ่เฮือนฮังต่อ – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร 
             ซุ้มลีลาวดี – วัดมิ่งเมือง – วัดศรีพันต้น – ถนนคนเดินน่าน
             น้ำทองน่าน หรือเทียบเท่า

วันที่ 3   น่าน – เดอะวิวกิ่วม่วง – ถนนหมายเลข3 – บ่อเกลือสินเธาว์ – หมู่บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 
           วัดภูเก็ต – กาแฟไทยลื่อ – ลำดวนผ้าทอ
           ฮัก ปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า

วันที่ 4    วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – วัดพระธาตุช่อแฮ – กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
TH_NON00111
ประเทศ:
ไทย
สายการบิน:
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เข้าชม:
280

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • รถตู้ VIP

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 14 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 5,999 0 0 0 1,800 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 15 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64 5,999 0 0 0 1,800 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 21 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 5,999 0 0 0 1,800 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 22 ม.ค. 64 - 25 ม.ค. 64 5,999 0 0 0 1,800 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 04 ก.พ. 64 - 07 ก.พ. 64 5,999 0 0 0 1,800 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 05 ก.พ. 64 - 08 ก.พ. 64 5,999 0 0 0 1,800 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 10 ก.พ. 64 - 13 ก.พ. 64 5,999 0 0 0 1,800 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 18 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64 5,999 0 0 0 1,800 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 19 ก.พ. 64 - 22 ก.พ. 64 5,999 0 0 0 1,800 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 25 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 6,999 0 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 26 ก.พ. 64 - 01 มี.ค. 64 6,999 0 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 04 มี.ค. 64 - 07 มี.ค. 64 5,999 0 0 0 1,800 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 05 มี.ค. 64 - 08 มี.ค. 64 5,999 0 0 0 1,800 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 11 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64 5,999 0 0 0 1,800 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 12 มี.ค. 64 - 15 มี.ค. 64 5,999 0 0 0 1,800 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 18 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64 5,999 0 0 0 1,800 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 19 มี.ค. 64 - 22 มี.ค. 64 5,999 0 0 0 1,800 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 25 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64 5,999 0 0 0 1,800 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 26 มี.ค. 64 - 29 มี.ค. 64 5,999 0 0 0 1,800 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไทย

  

วันที่ 1 ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ตรงข้ามมหาลัยหอการค้าไทย – น่าน -/-/-
 

  

วันที่ 2 น่าน – พระธาตุเขาน้อย – พระธาตุแช่แห้ง – คาเฟ่เฮือนฮังต่อ – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
ซุ้มลีลาวดี – วัดมิ่งเมือง – วัดศรีพันต้น – ถนนคนเดินน่าน
 B/L/-
 น้ำทองน่าน หรือเทียบเท่า

วันที่ 3  น่าน – เดอะวิวกิ่วม่วง – ถนนหมายเลข3 – บ่อเกลือสินเธาว์ – หมู่บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอยภูคา 1715
วัดภูเก็ต – กาแฟไทยลื่อ – ลำดวนผ้าทอ
 B/L/D
 ฮัก ปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – วัดพระธาตุช่อแฮ – กรุงเทพฯ
 B/L/-
-

  

ทัวร์ในประเทศ