ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ชุมพร สุราษฏร์ธานี เกาะเต่า เกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน (รถตู้VIP)_ZCPN01

ทัวร์ชุมพร สุราษฏร์ธานี เกาะเต่า เกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน (รถตู้VIP)_ZCPN01
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ชุมพร - ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย - เกาะเต่า
                LUXURY RESORT IN KOH TAO - VIEWPOINT RESORT KOH TAO หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน

วันที่ 2      ทัวร์ดำน้ำเกาะเต่า - เกาะนางยวน (ราคาทัวร์นี้รวมอุปกรณ์ดำน้ำ และหน้ากาก)
                  LUXURY RESORT IN KOH TAO - VIEWPOINT RESORT KOH TAO หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน

วันที่ 3       ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย - ศาลกรมหลวงชุมพร - จุดชมวิวเขามัทรี - ธนาคารปูเกาะยอ (บ้านเกาะเตียบ) - กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
TH_NON00093
ประเทศ:
ไทย
สายการบิน:
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เข้าชม:
440

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • รถตู้ VIP

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 08 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 8,999 8,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 15 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 8,999 8,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 22 ม.ค. 64 - 23 ม.ค. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 29 ม.ค. 64 - 30 ม.ค. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 05 ก.พ. 64 - 07 ก.พ. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 12 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 19 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 05 มี.ค. 64 - 07 มี.ค. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 12 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 19 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 26 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 02 เม.ย. 64 - 04 เม.ย. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 10 เม.ย. 64 - 12 เม.ย. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 11 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 12 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 13 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 14 เม.ย. 64 - 16 เม.ย. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 15 เม.ย. 64 - 17 เม.ย. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 16 เม.ย. 64 - 18 เม.ย. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 23 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64 9,999 9,999 0 0 2,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไทย

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ชุมพร - ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย - เกาะเต่า B/L/D
 LUXURY RESORT IN KOH TAO - VIEWPOINT RESORT KOH TAO หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน

วันที่ 2 ทัวร์ดำน้ำเกาะเต่า - เกาะนางยวน (ราคาทัวร์นี้รวมอุปกรณ์ดำน้ำ และหน้ากาก)
 B/L/D 
  LUXURY RESORT IN KOH TAO - VIEWPOINT RESORT KOH TAO หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน

วันที่ 3 ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย - ศาลกรมหลวงชุมพร - จุดชมวิวเขามัทรี - ธนาคารปูเกาะยอ (บ้านเกาะเตียบ) - กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

 

 

ทัวร์ในประเทศ