ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกุฏ 2 วัน 1 คืน (รถตู้)

ทัวร์จันทบุรี เขาคิชฌกุฏ 2 วัน 1 คืน (รถตู้)
วันที่  1      ปั๊มน้ำมัน ปตท.วิภาวดี – จ.ระยอง – ทุ่งโปร่งทอง – จ.จันทบุรี – ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – ชุมชนริมน้ำ                      จันทบูร – อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล – เขาคิชฌกูฏ – เข้าที่พัก
                   โรงแรมชบา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2        ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน – Coffee Cove – จุดชมวิวเนินนางพญา – เจดีย์บ้านหัวแหลม – ร้านของฝากบ้านเพ –                        กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
TH_NON00081
ประเทศ:
ไทย
สายการบิน:
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เข้าชม:
651

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • รถตู้

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 16 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 3,688 3,688 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 21 ม.ค. 64 - 22 ม.ค. 64 3,288 3,288 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 23 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 3,688 3,688 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 28 ม.ค. 64 - 29 ม.ค. 64 3,688 3,688 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 30 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 3,688 3,688 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 04 ก.พ. 64 - 05 ก.พ. 64 3,688 3,688 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 06 ก.พ. 64 - 07 ก.พ. 64 3,688 3,688 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 11 ก.พ. 64 - 12 ก.พ. 64 3,688 3,688 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 13 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64 3,688 3,688 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 18 ก.พ. 64 - 19 ก.พ. 64 3,688 3,688 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 20 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64 3,688 3,688 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 25 ก.พ. 64 - 26 ก.พ. 64 3,688 3,688 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 27 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 3,688 3,688 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 04 มี.ค. 64 - 05 มี.ค. 64 3,688 3,688 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 06 มี.ค. 64 - 07 มี.ค. 64 3,688 3,688 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 11 มี.ค. 64 - 12 มี.ค. 64 3,688 3,688 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 13 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64 3,688 3,688 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไทย

วันที่ 1ปั๊มน้ำมัน ปตท.วิภาวดี – จ.ระยอง – ทุ่งโปร่งทอง – จ.จันทบุรี – ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – ชุมชนริมน้ำ
จันทบูร – อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล – เขาคิชฌกูฏ – เข้าที่พัก

 -/L/D
 โรงแรมชบา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน – Coffee Cove – จุดชมวิวเนินนางพญา – เจดีย์บ้านหัวแหลม – ร้านของฝากบ้านเพ – กรุงเทพฯ
 B/L/-
 

ทัวร์ในประเทศ