ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล 2 วัน 1 คืน (รถตู้)

ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล 2 วัน 1 คืน (รถตู้)
วันที่ 1     ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี – จ.เพชรบูรณ์ - จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ – ทุ่งกังหันลม และไร่ GB 
                คาเฟ่ Pino Latte – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – เข้าที่พัก
                 ภูทับเบิก / บ้านร่องกล้า หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2     ภูลมโล ซากุระเมืองไทย – ทุ่งดอกกระดาษ – จุดชมวิวภูทับเบิก – ร้านของฝากไร่กำนันจุล - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
TH_NON00070
ประเทศ:
ไทย
สายการบิน:
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เข้าชม:
476

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • รถตู้

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07 ม.ค. 64 - 08 ม.ค. 64 2,988 0 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 10 ม.ค. 64 - 11 ม.ค. 64 3,188 0 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 14 ม.ค. 64 - 15 ม.ค. 64 2,988 0 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 17 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64 3,188 0 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 21 ม.ค. 64 - 22 ม.ค. 64 3,188 0 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 23 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 3,188 0 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 24 ม.ค. 64 - 25 ม.ค. 64 3,188 0 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 25 ม.ค. 64 - 26 ม.ค. 64 3,188 0 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 28 ม.ค. 64 - 29 ม.ค. 64 3,188 0 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 30 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 3,188 0 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 31 ม.ค. 64 - 01 ก.พ. 64 3,188 0 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 04 ก.พ. 64 - 05 ก.พ. 64 2,988 0 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 07 ก.พ. 64 - 08 ก.พ. 64 3,188 0 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 11 ก.พ. 64 - 12 ก.พ. 64 2,988 0 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 15 ก.พ. 64 - 16 ก.พ. 64 2,988 0 0 0 1,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไทย


วันที่ 1 ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี – จ.เพชรบูรณ์ - จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ – ทุ่งกังหันลม และไร่ GB
คาเฟ่ Pino Latte – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – เข้าที่พัก 
 B/-/D
 โรงแรม ภูทับเบิก / บ้านร่องกล้า หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 2ภูลมโล ซากุระเมืองไทย – ทุ่งดอกกระดาษ – จุดชมวิวภูทับเบิก – ร้านของฝากไร่กำนันจุล - กรุงเทพฯ
 B/L/-
 

  

ทัวร์ในประเทศ