ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ ภูเรือ เชียงคาน 4 วัน 2 คืน (รถตู้ VIP)

ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ ภูเรือ เชียงคาน 4 วัน 2 คืน (รถตู้ VIP)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
                
วันที่ 2 ภูทับเบิก - เขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก - พิโน ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ไร่บีเอ็น – ที่พักภูเรือ
                โรงแรม โรงแรม ภูเรือ มันตรา หรือ ภูเรือ อินน์
วันที่ 3 ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ – พาท่านล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมชมพระอาทิตย์ตก – แวะซื้อของฝาก - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงคาน
                โรงแรม โรงแรม ภูเรือ มันตรา หรือ ภูเรือ อินน์
วันที่ 4 ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดศรีคุณเมือง – ชมทะเลหมอกยามเช้า ณ ภูทอก ตื่นเต้นกับสะพานกระจกแห่งใหม่!! Sky walk เชียงคาน -  ชมสวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
TH_NON00068
ประเทศ:
ไทย
สายการบิน:
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เข้าชม:
185

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • (รถตู้ VIP)

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 11 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64 6,900 6,900 6,900 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 12 ก.พ. 64 - 15 ก.พ. 64 6,900 6,900 6,900 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 18 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 19 ก.พ. 64 - 22 ก.พ. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 25 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 6,900 6,900 6,900 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 26 ก.พ. 64 - 01 มี.ค. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 04 มี.ค. 64 - 07 มี.ค. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 05 มี.ค. 64 - 08 มี.ค. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 11 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 12 มี.ค. 64 - 15 มี.ค. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 18 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 19 มี.ค. 64 - 22 มี.ค. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 25 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64 5,900 5,900 5,900 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 26 มี.ค. 64 - 29 มี.ค. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 01 เม.ย. 64 - 04 เม.ย. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 02 เม.ย. 64 - 05 เม.ย. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 03 เม.ย. 64 - 06 เม.ย. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 08 เม.ย. 64 - 11 เม.ย. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 09 เม.ย. 64 - 12 เม.ย. 64 6,900 6,900 6,900 0 1,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 10 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 7,900 7,900 7,900 0 1,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 11 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 7,900 7,900 7,900 0 1,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 12 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 7,900 7,900 7,900 0 1,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 13 เม.ย. 64 - 16 เม.ย. 64 7,900 7,900 7,900 0 1,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 14 เม.ย. 64 - 17 เม.ย. 64 7,900 7,900 7,900 0 1,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 15 เม.ย. 64 - 18 เม.ย. 64 7,900 7,900 7,900 0 1,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 22 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 23 เม.ย. 64 - 26 เม.ย. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 29 เม.ย. 64 - 02 พ.ค. 64 6,900 6,900 6,900 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 30 เม.ย. 64 - 03 พ.ค. 64 7,500 7,500 7,500 0 1,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 01 พ.ค. 64 - 04 พ.ค. 64 7,500 7,500 7,500 0 1,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 02 พ.ค. 64 - 05 พ.ค. 64 6,900 6,900 6,900 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 13 พ.ค. 64 - 16 พ.ค. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 14 พ.ค. 64 - 17 พ.ค. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 20 พ.ค. 64 - 23 พ.ค. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 21 พ.ค. 64 - 24 พ.ค. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 27 พ.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 6,500 6,500 6,500 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
booking 28 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 5,900 5,900 5,900 0 1,500 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไทย

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
 -/-/-
 

  

วันที่ 2 ภูทับเบิก - เขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก - พิโน ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ไร่บีเอ็น – ที่พักภูเรือ
 B/L/D
 โรงแรม ภูเรือ มันตรา หรือ ภูเรือ อินน์

 

วันที่ 3 ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ – พาท่านล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมชมพระอาทิตย์ตก – แวะซื้อของฝาก - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงคาน
 B/L/-
 โรงแรม ศรีเชียงคาน หรือ วงศ์สายสิริ

 

วันที่ 4 ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดศรีคุณเมือง – ชมทะเลหมอกยามเช้า ณ ภูทอก ตื่นเต้นกับสะพานกระจกแห่งใหม่!! Sky walk เชียงคาน -  ชมสวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) - กรุงเทพฯ
 -/L/-
 

  

ทัวร์ในประเทศ