ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA มาว่ะ!! 5 วัน 3 คืน บิน XJ_STITC

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA มาว่ะ!! 5 วัน 3 คืน บิน XJ_STITC
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

วันที่ 2 โอซาก้า สนามบินคันไซ - นารา - วัดโทไดจิ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - โกเบ 
                 ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า - ย่านชินเซไก  
 โรงแรม FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA 
                 HOTEL BLOEMEN NORTH HANAZONO ย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 3 เกียวโต - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train สถานี Saka สู่ สถานี Kameoka - อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ 
                ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว - ศาลเจ้าเฮอัน - ชมชมโชว์ซามูไร - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ร้าน JTC Duty free - ชินไซบาชิ   
โรงแรม FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA 
                HOTEL BLOEMEN NORTH HANAZONO ย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ 
โรงแรม FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA 
                HOTEL BLOEMEN NORTH HANAZONO ย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 5 โอซาก้า - สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
รหัสทัวร์:
JP_XJ00074
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
66

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ612 ขากลับ XJ613

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 3 - 7 มิ.ย.2563 22,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 10 - 14 มิ.ย.2563 21,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 17 - 21 มิ.ย.2563 21,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 24 - 28 มิ.ย.2563 21,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 3 - 7 ก.ค.2563 20,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 8 - 12 ก.ค.2563 21,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 18 - 22 ก.ค.2563 19,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 22 - 26 ก.ค.2563 22,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 24 - 28 ก.ค.2563 23,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 29 ก.ค. - 2 ส.ค.63 22,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 5 - 9 ส.ค.2563 21,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 8 - 12 ส.ค.2563 24,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 19 - 23 ส.ค.2563 22,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 26 - 30 ส.ค.2563 21,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 2 - 6 ก.ย.2563 21,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 9 - 13 ก.ย.2563 21,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 16 - 20 ก.ย.2563 22,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 23 - 27 ก.ย.2563 22,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 30 ก.ย. - 4 ต.ค.63 22,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 3 - 7 ต.ค.2563 22,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 7 - 11 ต.ค.2563 22,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 9 - 13 ต.ค.2563 24,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 10 - 14 ต.ค.2563 24,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 14 - 18 ต.ค.2563 22,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 17 - 21 ต.ค.2563 22,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 21 - 25 ต.ค.2563 25,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 22 - 26 ต.ค.2563 24,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 24 - 28 ต.ค.2563 22,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X
booking 28 ต.ค. - 1พ.ย.63 22,888 0 0 7,000 7,500 AirAsia X

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  โอซาก้า สนามบินคันไซ - นารา - วัดโทไดจิ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - โกเบ - ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
โอซาก้า - ย่านชินเซไก  

 -/L/-
 โรงแรม FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA
HOTEL BLOEMEN NORTH HANAZONO ย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

วันที่ 3 เกียวโต - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train สถานี Saka สู่ สถานี Kameoka - อาราชิยาม่า - ป่าไผ่
ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว - ศาลเจ้าเฮอัน - ชมชมโชว์ซามูไร - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ร้าน JTC Duty free - ชินไซบาชิ 

 B/L/-
  โรงแรม FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA
HOTEL BLOEMEN NORTH HANAZONO ย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ
 B/-/-
  โรงแรม FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / NOKU OSAKA
HOTEL BLOEMEN NORTH HANAZONO ย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน

  

วันที่ 5โอซาก้า - สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 B/-/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ