ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน บิน VZ_STPRO

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน บิน VZ_STPRO
วันที่ 1     กรุงเทพ - ดานัง - ฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองมรดกโลกฮอยอัน 
               วัดกวางตุ้ง - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - เมืองดานัง
                โรงแรม Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel,Hawai Hotel
                Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 2     บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน) - สะพานมือ - พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
               โรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 

วันที่ 3     ดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก - คาร์ฟดาร์ก้อน - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
VN_VZ00042
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
VietJet Air
เข้าชม:
189

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป VZ960 ขากลับ VZ963

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01-03 ก.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 02-04 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 03-05 ก.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 04-06 ก.ค. 63 14,999 14,999 14,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 05-07 ก.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 06-08 ก.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 07-09 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 08-10 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 09-11 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 10-12 ก.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 11-13 ก.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 12-14 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 13-15 ก.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 14-16 ก.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 15-17 ก.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 16-18 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 17-19 ก.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 18-20 ก.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 19-21 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 20-22 ก.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 21-23 ก.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 22-24 ก.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 23-25 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 24-26 ก.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 25-27 ก.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 26-28 ก.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 27-29 ก.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 28-30 ก.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 29-31 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 30 ก.ค. - 01 ส.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 31 ก.ค. - 02 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 01-03 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 02-04 ส.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 03-05 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 04-06 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 05-07 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 06-08 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 07-09 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 08-10 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 09-11 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 10-12 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 11-13 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 12-14 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 13-15 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 14-16 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 15-17 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 16-18 ส.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 17-19 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 18-20 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 19-21 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 20-22 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 21-23 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 22-24 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 23-25 ส.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 24-26 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 25-27 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 26-28 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 27-29 ส.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 28-30 ส.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 29-31 ส.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 31 ส.ค. – 02 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 01-03 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 02-04 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 03-05 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 04-06 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 05-07 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 06-08 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 07-09 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 08-10 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 09-11 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 10-12 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 11-13 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 12-14 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 13-15 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 14-16 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 15-17 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 16-18 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 17-19 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 18-20 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 19-21 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 20-22 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 21-23 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 22-24 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 23-25 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 24-26 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 25-27 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 26-28 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 27-29 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 28-30 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 29 ก.ย. – 01 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 30 ก.ย. – 02 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 01-03 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 02-04 ต.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 03-05 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 04-06 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 05-07 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 06-08 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 07-09 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 08-10 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 09-11 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 10-12 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 11-13 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 12-14 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 13-15 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 14-16 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 15-17 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 16-18 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 17-19 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 18-20 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 19-21 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 20-22 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 21-23 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

 

วันที่ 1  กรุงเทพ - ดานัง - ฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองมรดกโลกฮอยอัน
วัดกวางตุ้ง - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - เมืองดานัง
 -/L/D 
 โรงแรม Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel,Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

วันที่ 2  บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน) - สะพานมือ - พักโรงแรมบนบานาฮิลล์ B/L/D
 โรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว พักบนบานาฮิลล์

 

วันที่ 3  ดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก - คาร์ฟดาร์ก้อน - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - กรุงเทพฯ B/L/D
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ