ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ลา ลา ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 5 วัน 3 คืน บินXJ_STTTN

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ลา ลา ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้   5 วัน 3 คืน บินXJ_STTTN
วันที่ 1 กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ + ถนนช้อปปิ้งนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (จุดถ่ายรูป) - สวนสนุกฟูจิคิว
                (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) -  ออนเซ็น
โรงแรม Hotel Alexander Royal Resort Yamanakaka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว 
                ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
โรงแรม The Hedistar Hotel Narita  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน    

วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง หรือ เที่ยว สวนสนุกโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี ตามอัธยาศัย

วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
รหัสทัวร์:
JP_XJ00071
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
52

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ600 ขากลับ XJ601

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 05 ก.ค. 2563 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 02 - 06 ก.ค. 2563 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 03 - 07 ก.ค. 2563 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 04 - 08 ก.ค. 2563 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 05 - 09 ก.ค. 2563 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06 - 10 ก.ค. 2563 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 07 - 11 ก.ค. 2563 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08 - 12 ก.ค. 2563 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 09 - 13 ก.ค. 2563 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 - 14 ก.ค. 2563 23,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

  

วันที่ 1  กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2 สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ + ถนนช้อปปิ้งนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (จุดถ่ายรูป) - สวนสนุกฟูจิคิว (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) -  ออนเซ็น
 -/L/-
 โรงแรม Hotel Alexander Royal Resort Yamanakaka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
 B/-/-
  โรงแรม The Hedistar Hotel Narita  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน    

 

วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง หรือ เที่ยว สวนสนุกโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี ตามอัธยาศัย
 B/-/-
  โรงแรม The Hedistar Hotel Narita  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน    

  

วันที่ 5สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
 B/-/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ