ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4 วัน 3 คืน บิน PG_STZE

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์  พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4 วัน 3 คืน บิน PG_STZE
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
โรงแรม GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
โรงแรม GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ 3 พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์  – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิว
โรงแรม SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ 
                สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
รหัสทัวร์:
MM_PG00013
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Bangkok Airways
เข้าชม:
33

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป PG709 ขากลับ PG714

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 12 – 15 มีนาคม 2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 26 – 29 มีนาคม 2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 23 – 26 เมษายน 2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 24 – 27 เมษายน 2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 30 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 16,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 07 – 10 พฤษภาคม 2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 14 – 17 พฤษภาคม 2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 21 – 24 พฤษภาคม 2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 28 – 31 พฤษภาคม 2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 05 – 08 มิถุนายน 2563 12,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 12 – 15 มิถุนายน 2563 13,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 19 – 22 มิถุนายน 2563 13,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 26 – 29 มิถุนายน 2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 03 – 06 กรกฎาคม 2563 16,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 09 – 12 กรกฎาคม 2563 12,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 17 – 20 กรกฎาคม 2563 13,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 23 – 26 กรกฎาคม 2563 13,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 31 ก.ค. – 03 ส.ค. 63 13,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 21 – 24 สิงหาคม 2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 04 – 07 กันยายน 2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 18 – 21 กันยายน 2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 25 – 28 กันยายน 2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 08 – 11 ตุลาคม 2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 09 – 12 ตุลาคม 2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 15 – 18 ตุลาคม 2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 16 – 19 ตุลาคม 2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 23 – 26 ตุลาคม 2563 16,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 29 ต.ค. – 01 พ.ย. 63 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 30 ต.ค. – 02 พ.ย. 63 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 05 – 08 พฤศจิกายน 2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 06 – 09 พฤศจิกายน 2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 12 – 15 พฤศจิกายน 2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 13 – 16 พฤศจิกายน 2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways

คำที่เกี่ยวข้อง :

มนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสลง ณ ป่าทะเลเจดีย์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง และพระมหามัยมุนี ชมวิวพระอาทิตย์ตก ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจ สะพานไม้อูเบง ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน เจดีย์กวงมูดอ วัดชเวนันดอร์(วัดไม้สัก) พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอร์ พิเศษ!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผ ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
 -/-/D
 โรงแรม GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 2เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
 B/L/D
  โรงแรม GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์  – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิว
 B/L/D
  โรงแรม SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
 B/L/-
 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ