ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4 วัน 3 คืน บิน PG_STZE

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์  พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4 วัน 3 คืน บิน PG_STZE
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
โรงแรม GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
โรงแรม GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ 3 พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์  – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิว
โรงแรม SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ 
                สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
รหัสทัวร์:
MM_PG00013
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Bangkok Airways
เข้าชม:
378

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป PG709 ขากลับ PG714

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 24 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 30 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63 16,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 07 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 29 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 05 มิ.ย. 63 - 08 มิ.ย. 63 12,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 12 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 13,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 19 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 13,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 26 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 03 ก.ค. 63 - 06 ก.ค. 63 16,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 09 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 12,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 17 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 13,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 13,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 31 ก.ค. 63 - 03 ส.ค. 63 13,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 21 ก.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 04 ก.ย. 63 - 07 ก.ย. 63 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 08 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 09 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 16 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 23 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 16,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 29 ต.ค. 63 - 01 พ.ย. 63 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 30 ต.ค. 63 - 02 พ.ย. 63 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 05 พ.ย. 63 - 08 พ.ย. 63 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 06 พ.ย. 63 - 09 พ.ย. 63 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 11 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways

คำที่เกี่ยวข้อง :

มนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสลง ณ ป่าทะเลเจดีย์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง และพระมหามัยมุนี ชมวิวพระอาทิตย์ตก ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจ สะพานไม้อูเบง ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน เจดีย์กวงมูดอ วัดชเวนันดอร์(วัดไม้สัก) พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอร์ พิเศษ!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผ ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
 -/-/D
 โรงแรม GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 2เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
 B/L/D
  โรงแรม GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์  – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิว
 B/L/D
  โรงแรม SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
 B/L/-
 

ทัวร์ในประเทศ