ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทราแขวน เลทส์โก สายบุญ 3 วัน 2 คืน บินFD_STZE

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทราแขวน เลทส์โก สายบุญ 3 วัน 2 คืน บินFD_STZE
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง –  สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง 
                วัดมหาเจดีย์ – พระธาตุอินทร์แขวน
โรงแรม YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
                เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
โรงแรม IBIS Styles Yangon Stadium หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ –  เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้ง
                ตลาดสก็อต – สนามบินมิงกาลาดง – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
MM_FD00020
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
180

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD251 ขากลับ FD258

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 05 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 06 มิ.ย. 63 - 08 มิ.ย. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 11 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63 8,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 27 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 04 ก.ค. 63 - 06 ก.ค. 63 12,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 05 ก.ค. 63 - 07 ก.ค. 63 10,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 11 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 8,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 01 ส.ค. 63 - 03 ส.ค. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 07 ส.ค. 63 - 09 ส.ค. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 08 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 8,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง –  สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – พระธาตุอินทร์แขวน
 -/L/D
 โรงแรม  YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 2  พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
 B/L/D
 โรงแรม  IBIS Styles Yangon Stadium หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ –  เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – สนามบินมิงกาลาดง – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 B/L/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ